Svod dorostu chodských psů


Klub přátel chodského psa vás srdečně zve na svod dorostu chodských psů
dne 6. května 2017 v ATC Přehrada Mostkovice

Dopravní dispozice: Adresu naleznete i s mapkou na www.autokempmostkovice.cz
ubytování nutno nahlásit nejpozději do 15. 4. 2017


Uzávěrka přihlášek: 6. dubna 2017


Seznam přihlášených na svod:

Benda Daniel Kovář Jaroslav Prečová Libuše
Blechová Iva Krylová Olga Přikryl Petr
Brablc Pavel Kubesová Martina Sekula Petr
Čapková Alena Kučerová Silvie Švecová Zuzana
Čapková Iva Lekki Josef Švidrnoch Amis Ing.
Goldová Hana Loneková LenkaTobolíková Hana
Hanušová Veronika Lusková Zuzana Ťoupková Zuzana
Hepová Sylva Macurová Lara Vilímec Marek
Jurčík Pavel Mika Drahomír Ing. Zejda Pavel
Kosková Michaela Pavelková Erika Zumrová Šárka Ing.

Program:
přejímka 9.00 - 9.30 hodin
zahájení posuzování v 9.30 hodin


Podmínky pro účast na svodu: věk psa/feny 7 – 15 měsíců


Doklady pro účast na svodu:
- originál průkazu původu nebo potvrzení plemenné knihy, výkonnostní knížka
- očkovací průkaz s platným potvrzením o očkování proti vzteklině, psince, hepatitidě a parvoviróze
- člen klubu navíc průkaz KPCHP s dokladem o platbě na rok 2017


Rozhodující je datum odeslání přihlášky. Přihlášky zaslané po datu uzávěrky a přihlášky bez dokladu o platbě nebudou přijaty.
Pro každého psa vyplňte samostatnou přihlášku.
Seznam přihlášených bude uveřejněn nejpozději 7 dnů přede dnem svodu na stránkách klubu: www.kpchp.org.


Poplatky - svod (variabilní symbol 02):
člen klubu  100,- Kč
nečlen400,- Kč


Poplatky uhraďte převodem nebo poukázkou typu A na účet klubu:
Klub přátel chodského psa, U Pergamenky 3, Praha 7, PSČ 170 00
číslo účtu: 162 705 919/0300
(IBAN: CZ07 0300 0000 0001 6270 5919 BIC: CEKOCZPP)


Přihlášky s kopií dokladu o platbě zašlete na e-mail : zdenka.stepanova@post.cz nebo poštou na adresu adresu: Zdeňka Štěpánová, Podhora 14,
294 13 Mohelnice nad Jizerou


Všeobecná ustanovení:
Pořadatel akce nezodpovídá za škody způsobené psem ani za úhyn, zranění nebo ztrátu psa. Psi musí být klinicky zdraví a s platným očkováním. Neúčast na akci z jakýchkoliv příčin nezakládá nárok na vrácení poplatků. Háravé feny se mohou účastnit svodu, nahlásí však tuto skutečnost u přejímky, fena zůstane mimo areál a nastupuje k posuzování jako poslední.
Majitel souhlasí s uveřejněním fotografie svého psa/feny z této akce na stránkách klubu a v klubovém zpravodaji.


Ke stažení:   přihláška