Klubová výstava chodských psů bez zadání titulu Klubový vítěz
Memoriál ing.Findejse


Klub přátel chodského psa vás srdečně zve na akci, která se koná
dne 29.července 2017 v Mohelnici -kemp Moravacamp
Seznam vystavovatelů přihlášených na Memoriál ing. Findejse:

 Bernard Jana  Kašík Radek   Pospíšilová Nikol
 Blandeau Carole   Konecká Dagmar   Prudká Dana
 Blehová Růžena   Kordes Marlies   Přikryl Petr
 Bobeničová Eva   Kořanová Iva   Růžičková Irena
 Brablc Pavel   Kosková Michaela  Rychtecký Lukáš
 Bratková Alena   Kravciv Zbyněk  Sekula Petr
 Cafourek Josef   Krejčová Radmila  Schmoranzová Markéta
 Cutáková Zdeňka   Krouzelová Hana  Schneider Pavel
 Čada Milan   Krylová Olga  Schönová Lucie
 Čapková Alena   Kubeš Milan  Siegenthaler Beatrice
 Čurda Martin   Kubeš Radek  Sloupská Eva
 De Jong Miranda  Lekki Josef  Smejkalová Jitka
 Dolejšová Aneta  Lieblová Lucie  Suchý Petr
 Dufková Romana   Limberg Irma  Sůvová Šárka
 Dulavová Marcela  Marek Vladimír  Syrová Jana
 Dvořák Zdeněk   Mašíčková Natálie  Syrovátková Andrýsová Kateřina
 Dvořáková Kamila   Mašitová Monika  Šácha Jindřich
 Fendrichová Lucie   Matějová Žaneta  Škrabanová Martina
 Fialová Pavla   Mohapelová Kateřina  Švábek Martin
 Fidlerová Olga   Mohapelová Tereza  Švanda Zdeněk
 Frydrychová Lenka  Müllerová Eva  Švidrnoch Amis
 Gabrlík Oldřich   Nadia Clement  Tinguely Marie - Jeanne
 Galová Lenka   Náplavová Radmila  Václavková Leona
 Gürtler Martin  Nápravová Alena  Vavřincová Kamila
 Habr Pavel   Navrátilová Jana  Vejrychová Hana
 Hanzlík Jakub   Nechanická Bedřiška  Veselá Renata
 Horáčková Stanislava  Neider Silvie  Viktora Vlastimil
 Hrušková Jana  Obručová Petra  Vildová Adrijana
 Chaloupková Jana  Oliverius Petr  Votrubová Libuše
 Jašíčková Iva   Pavelková Erika  Zenkl Petr
 Jedličková Denisa   Péčková Lenka  Zevlová Andrea
 Jirouch Karel  Pěgřimon Leontin  Ztratilová Dagmar
 Jurčíková Pavlína  Pilař Robin  Zvonek Ladislav
 Kallio Nina  Plevková Pavla  Žádná Soňa
 Kaňoková Yvetta a Tereza  Plevková Pavla  Žáková JItka
 Karenová Marcela  Polívka Vladimír   Žižková Jana


Rozpis kruhů na klubovou výstavu:

 kruh rozhodčí třída počet
  1  Soldánová Ivana  Celkem 66
 psi třída štěňat / male baby class 3
 psi třída dorostu / male puppy class 4
 psi třída mladých / male junior class 16
 psi mezitřída / male intermediate class 9
 psi třída otevřená / male open class 23
 psi třída pracovní / male working class 5
 psi třída vítězů / male winner class 4
 psi třída veteránů / male veteran class 2
  
  2  Brotánková Zuzana  Celkem 71
 feny třída štěňat / female baby class 3
 feny třída dorostu / female puppy class 4
 feny třída mladých / female junior class 23
 feny mezitřída / female intermediate class 13
 feny třída otevřená / female open class 16
 feny třída pracovní / female working class 1
 feny třída vítězů / female winner class 6
 feny třída veteránů / female veteran class 5


Program:

29. 7. 2017 - klubová výstava – delegovaní rozhodčí:

  paní Ivana Soldánová    -kruh č.1 psi
  paní Brotánková Zuzana    -kruh č.2 feny

přejímka: 9.00 až 9.45 hod.
zahájení posuzování: 10.00 hod.

Ubytování si každý zařizuje sám


www.moravacamp.cz

telefon recepce 775 111 721
Ubytování se psy je možné pouze v chatkách, při rezervaci uveďte, že se jedná o akci Klubu přátel chodského psa a zda máte zájem o polopenzi. Pro účastníky této akce nám kemp poskytl slevu - je zrušen poplatek za ubytování psa.

Uzávěrka přihlášek na ubytování je do konce dubna, po tomto datu budou volné kapacity uvolněny pro ostatní zájemce.

Uzávěrka přihlášek na výstavu: 29. 6. 2017

Rozhodující je datum odeslání přihlášky. Přihlášky zaslané po datu uzávěrky a přihlášky bez dokladu o platbě nebudou přijaty. Pro každého psa vyplňte samostatnou přihlášku.

Přijetí psa na výstavu bude 10 dní před výstavou potvrzeno zasláním vstupního listu na Váš e-mail


Pro klubovou výstavu Chodských psů je
zprovozněno on-line přihlášení

http://www.dogoffice.cz

Přihlášky přijímáme:

Přihlášky zaslané emailem nebudou přijaty!!


ONLINE: po zadání přihlášky přes www.dogoffice.cz musí na e-mail vystavovatele přijít potvrzovací zpráva, pokud toto nenastane přihláška NEPROBĚHLA!!!


Pro případné informace o výstavě volejte na tel. čísla:
Karel Peroutka: +420 605 716 618
Drahomíra Hřebíčková: +420 603 502 528
Nebo pište na e-mail: vystava.chodskypes@seznam.cz

Výstava - rozdělení do tříd:

  Třída štěňat    4 - 6 měsíců
  Třída dorostu    6 - 9 měsíců
  Třída mladých    9 - 18 měsíců
  Mezitřída    15 - 24 měsíců
  Třída otevřená    od 15 měsíců
  Třída pracovní    od 15 měsíců se zkouškou z výkonu (ZM, ZVV 1, IPO 1, IPO FH, SchH 1)
  Třída vítězů    od 15 měsíců s uznaným mezinárodním, či národním titulem šampióna, titulem   národního vítěze, klubového vítěze nebo vítěze speciální výstavy, evropského vítěze,
  světového vítěze.
  Třída veteránů    od 8 let

Přihláška do třídy pracovní a vítězů, musí být doložena fotokopií pracovního certifikátu a získáním daného titulu.

Výstava - soutěže:

  Nejlepší štěně     Do soutěže nastupuje pes a fena s oceněním "Velmi nadějný 1"
  ze třídy štěňat.
  Nejlepší dorost     Do soutěže nastupuje pes a fena s oceněním "Velmi nadějný 1"
  ze třídy dorostu.
  Nejlepší pracovní pes     Do soutěže nastupuje nejlepší pes a fena ze třídy pracovní s oceněním
  výborný 1 – CAC.
  Nejhezčí pár psů     Pro psa a fenu, kteří byli na této výstavě posouzeni a jsou v majetku
  jednoho majitele.
  Nejlepší chovatelská skupina     Minimálně 3 a maximálně 5 jedinců pocházejících od jednoho chovatele,
  minimálně od dvou různých otců nebo matek. Jedinci byli na této
  výstavě posouzeni, nemusí být v majetku chovatele.
  Mladý vystavovatel     I. kategorie: vystavovatel starší 9 let a mladší 13 let
  II. kategorie: vystavovatel starší 13 let a mladší 17 let

Výstava - tituly:

  CAJC     Může být udělen ve třídě mladých psu a feně oceněným známkou
  výborný 1.
  CAC     Může být udělen v mezitřídě, třídě otevřené, pracovní a vítězů psu
  a feně oceněným známkou výborný 1.
  Res. CAC     Může být udělen v mezitřídě, třídě otevřené, pracovní a vítězů psu
  a feně oceněným známkou výborný 2.
  BOJ-Nejlepší mladý     Do soutěže nastupuje pes a fena, kterým byl na této výstavě zadán
  titul CAJC.
  BOV-Nejlepší veterán     Do soutěže nastupuje pes a fena, kteří obdrželi ve třídě veteránů na této
  výstavě ocenění výborný 1.
  Vítěz
  Memoriálu ing.Findejse
  - pes  
  Do soutěže nastupuje nejlepší pes z konkurence výborných 1 – CAC,
  (z mezitřídy, třídy otevřené, pracovní a vítězů).
  Vítěz
  Memoriálu ing.Findejse
  - fena  
  Do soutěže nastupuje nejlepší fena z konkurence výborných 1 – CAC
  (z mezitřídy, třídy otevřené, pracovní a vítězů).
  BOB     Soutěží pes a fena ze třídy mladých s titulem CAJC, oba vítězové tříd
  veteránů se známkou V1 a vítězové Memoriálu ing.Findejse
  pes a fena.
  BOS     Do soutěže nastupují nejlepší mladý pes a fena, nejlepší veterán pes
  a fena a nejlepší dospělí jedinci pes a fena (Vítěz Memoriálu ing.Findejse)
  opačného pohlaví než je jedinec, který obdržel titul BOB.

Tituly nejsou nárokové a udělují se jen při mimořádných exteriérových kvalitách jedince. Titul může být udělen bez ohledu na počet předváděných jedinců.

Doklady pro účast na výstavě:

Veterinární podmínky:

Psi musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem nebo pasem obsahujícím záznam, že pes má v době přemístění platné očkování proti vzteklině. Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26. 5. 2003. 2 Psi musí být klinicky zdraví.

Všeobecná ustanovení - výstava:

Na výstavě se posuzuje podle výstavního řádu FCI a ČMKU. Pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa v den konání výstavy, ostatní podmínky musí být splněny v den podání přihlášky. Pokud nejsou doloženy certifikáty pro zařazení do třídy pracovní nebo vítězů, zařadí pořadatel psa do třídy otevřené. Pokud vystavovatel neuvede třídu (a psa je možno podle věku zařadit do více tříd - mladých, mezitřída, otevřená), zařadí pořadatel psa do třídy otevřené.

Z účasti na výstavě jsou vyloučeni:


Vystavovatel souhlasí se zveřejněním své adresy v katalogu a výsledků na stránkách klubu.

Dále vystavovatel souhlasí se zveřejněním zdravotních výsledků na stránkách klubu.

Neúčast na výstavě z jakýchkoliv příčin nezakládá nárok na vrácení poplatků.


Protest
Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů, tj. pro porušení výstavních předpisů nebo propozic výstavy. Protest musí být podán písemně současně se složením jistiny 800,- Kč ve výstavní kanceláři v průběhu posuzování. Nebude-li protest uznán jako opodstatněný, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy.

Výstavní poplatky

(variabilní symbol = telefonní číslo majitele psa)

  Člen klubu       Nečlen klubu    
  Za prvního psa včetně katalogu     400,- Kč     650,- Kč  
  Za každého dalšího psa     350,- Kč     450,- Kč  
  Štěňata, dorost, veteráni, soutěže     200,- Kč     300,- Kč  


Inzerce v katalogu (plaťte prosím s variabilním symbolem 05):
celá strana      800,- Kč
1/2 strany       400,- Kč

Poplatky uhraďte na účet klubu:


Klub přátel chodského psa, U Pergamenky 3, Praha 7, PSČ 170 00
číslo účtu : 162 705 919/0300
IBAN: CZ07 0300 0000 0001 6270 5919
BIC: CEKOCZPP


Informace pro platby ze zahraničí:
Zahraniční vystavovatel musí zaplatit veškeré bankovní poplatky.


Ke stažení:

propozice

přihláškaVyberte datum narození pejska:
den: měsíc: rok: