Vítejte na webových stránkách

Klubu přátel chodského psa, z.s.

Klub byl založen v listopadu 1991, sdružuje majitele, chovatele,
a příznivce našeho českého národního plemene.

VÍCE INFO O KLUBU

Bonitace chodských psů


Klub přátel chodského psa vás srdečně zve na bonitaci chodských psů
dne 30.července 2017 v Mohelnici -kemp Moravacamp
rozhodčí Ivana Soldánová

Kontakt: www.moravacamp.cz


Uzávěrka přihlášek : 30. červen 2017


Seznam přihlášených na bonitaci:

  Blandeau Carole   Marcinkowska Olga   Pilař Robin
  Clement Nadia   Mašitová Monika   Rohlíková Táňa
  de Jong Miranda   Mišák Karel   Slavotínek Ladislav
  Dietlová Jindřiška   Mlotková Pavlína   Slováková Vladimíra
  Dolejšová Anita   Mohapelová Tereza   Smejkalová Jitka
  Dvořák Zdeněk   Morávková Helena   Šácha Jindřich
  Fialová Pavla   Navrátilová Jana   Veselá Renata
  Hojgrová Barbora   Nechanická Bedřiška   Viktora Vlastimil
  Horská Dagmar   Obručová Petra   Zemanová Kateřina
  Kubešová Lenka    

Program:
přejímka 9.00 - 9.30 hodin
zahájení posuzování v 9.30 hodin


Podmínky pro účast na bonitaci:
- věk psa/feny od 18 měsíců
- absolvovaný svod dorostu
- účast na výstavě pořádané KPCHP, a to počínaje třídou mladých, s hodnocením nejméně velmi dobrá u psa i u feny
- vyhodnocený RTG na dysplazii kyčelních kloubů max. 2. stupně (HD C)


Doklady pro účast na bonitaci:
- originál průkazu původu nebo potvrzení plemenné knihy, výkonnostní knížka
- očkovací průkaz s platným potvrzením o očkování proti vzteklině, psince, hepatitidě a parvoviróze
- vyhodnocení RTG DKK - kopii zašlete zároveň s přihláškou
- člen klubu navíc průkaz KPCHP s dokladem o platbě na rok 2017


Rozhodující je datum odeslání přihlášky. Přihlášky zaslané po datu uzávěrky a přihlášky bez dokladu o platbě nebudou přijaty.
Pro každého psa vyplňte samostatnou přihlášku.
Seznam přihlášených bude uveřejněn nejpozději 7 dnů přede dnem bonitace na stránkách klubu : www.kpchp.org.


Poplatky - bonitace (variabilní symbol 03):

člen klubu  300,- Kč
nečlen1.000,- Kč


Poplatky uhraďte převodem nebo poukázkou typu A na účet klubu :
Klub přátel chodského psa, U Pergamenky 3, Praha 7, PSČ 170 00
číslo účtu: 162 705 919/0300
(IBAN: CZ07 0300 0000 0001 6270 5919 BIC: CEKOCZPP)


Přihlášky s kopií dokladu o platbě zašlete na e-mail : zdenka.stepanova@post.cz nebo poštou na adresu adresu: Zdeňka Štěpánová, Podhora 14,
29413 Mohelnice nad Jizerou


Všeobecná ustanovení :
Pořadatel akce nezodpovídá za škody způsobené psem ani za úhyn, zranění nebo ztrátu psa. Psi musí být klinicky zdraví a s platným očkováním. Neúčast na akci z jakýchkoliv příčin nezakládá nárok na vrácení poplatků. Háravé feny se mohou účastnit bonitace, nahlásí však tuto skutečnost u přejímky, fena zůstane mimo areál a nastupuje k posuzování jako poslední.
Majitel souhlasí s uveřejněním fotografie svého psa/feny z této akce na stránkách klubu a v klubovém zpravodaji.


Ke stažení:   propozice
přihláška

Copyright 2018, www.kpchp.org, všechna práva vyhrazena