Vítejte na webových stránkách

Klubu přátel chodského psa, z.s.

Klub byl založen v listopadu 1991, sdružuje majitele, chovatele,
a příznivce našeho českého národního plemene.

VÍCE INFO O KLUBU

Svod dorostu chodských psů


Klub přátel chodského psa vás srdečně zve na svod dorostu chodských psů
dne 16. září 2017 v Poličce

Uzávěrka přihlášek: 16. srpna 2017


Seznam přihlášených na svod:

  Bartošová Alena   Krenstetter Michaela   Schneider Pavel
  Cach Petr   Kučerová Lenka   Simkanič Michal
  Čabela Tomáš   Kunická Jana   Suchý Petr
  Čada Milan   Majerová Markéta   Šafařík Vít
  Divínová Renata   Martínek Miroslav   Šedová Šárka
  Fiala Pavel   Milostná Jitka   Švanda Zdeněk
  Fidlerová Olga   Mrňová Martina   Tomíčková Marcela
  Flasarová Olg   Náplavová Radmila   Vohralíková Nikola
  Hankocyová Věra   Novotná Iva   Voborníková Helena
  Hanušová Veronika   Pospíšilová Olga   Vrbová Šárka
  Hovorka Dušan   Říhová Dana   Zelenková Klára

Program:
přejímka 9.00 - 9.30 hodin
zahájení posuzování v 9.30 hodin


Podmínky pro účast na svodu: věk psa/feny 7 – 15 měsíců


Doklady pro účast na svodu:
- originál průkazu původu nebo potvrzení plemenné knihy, výkonnostní knížka
- očkovací průkaz s platným potvrzením o očkování proti vzteklině, psince, hepatitidě a parvoviróze
- člen klubu navíc průkaz KPCHP s dokladem o platbě na rok 2017


Rozhodující je datum odeslání přihlášky. Přihlášky zaslané po datu uzávěrky a přihlášky bez dokladu o platbě nebudou přijaty.
Pro každého psa vyplňte samostatnou přihlášku.
Seznam přihlášených bude uveřejněn nejpozději 7 dnů přede dnem svodu na stránkách klubu: www.kpchp.org.


Poplatky - svod (variabilní symbol 02):

člen klubu  100,- Kč
nečlen400,- Kč


Poplatky uhraďte převodem nebo poukázkou typu A na účet klubu:
Klub přátel chodského psa, U Pergamenky 3, Praha 7, PSČ 170 00
číslo účtu: 162 705 919/0300
(IBAN: CZ07 0300 0000 0001 6270 5919 BIC: CEKOCZPP)


Přihlášky s kopií dokladu o platbě zašlete na e-mail: zdenka.stepanova@post.cz nebo poštou na adresu adresu: Zdeňka Štěpánová, Podhora 14,
294 13 Mohelnice nad Jizerou


Všeobecná ustanovení:
Pořadatel akce nezodpovídá za škody způsobené psem ani za úhyn, zranění nebo ztrátu psa. Psi musí být klinicky zdraví a s platným očkováním. Neúčast na akci z jakýchkoliv příčin nezakládá nárok na vrácení poplatků. Háravé feny se mohou účastnit svodu, nahlásí však tuto skutečnost u přejímky, fena zůstane mimo areál a nastupuje k posuzování jako poslední.
Majitel souhlasí s uveřejněním fotografie svého psa/feny z této akce na stránkách klubu a v klubovém zpravodaji.


Ke stažení:   propozice
přihláška

Copyright 2018, www.kpchp.org, všechna práva vyhrazena