Přehlídka plemeníků 2017


Klub přátel chodského psa vás srdečně zve na akci, která se koná dne 15. 10. 2017
v Jedovnici, kemp Olšovec


Program:
přejímka: 8.30 až 9.15 hod.
zahájení přehlídky: 09.30 hod.


Přehlídka plemeníků - všeobecná ustanovení
Na přehlídce plemeníků jsou široké veřejnosti, ale především majitelům chovných fen, představeni všichni uchovnění psi (i starší 9 let) s komentářem jejich předností a vhodnosti využití těchto psů, popřípadě vyhodnocení jejich potomků.
Psi na této přehlídce musí být klinicky zdraví a s platným očkováním. K účasti na této přehlídce stačí poslat pouze přihlášku, neplatí se žádný vstupní poplatek. Vystavovatel souhlasí se zveřejněním své adresy v katalogu.


Doklady nutné pro účast na výstavě:
- originál průkazu původu nebo potvrzení plemenné knihy, výkonnostní knížka
- očkovací průkaz s platným potvrzením o očkování proti vzteklině, psince, hepatitidě a parvoviróze.


Přihlášky přijímáme:
a/ e-mailem na adrese zdenka.stepanova@post.cz nebo
b/ poštou: zasílejte na adresu:
Zdeňka Štěpánová, Podhora 14, Mohelnice nad Jizerou, 29413


Uzávěrka přihlášek na přehlídku plemeníků je: 15. 9. 2017
Seznam přihlášených bude zveřejněn nejpozději 10 dnů před konáním akce na webových stránkách klubu www.kpchp.org.
Ke stažení: propozice, přihláška