Vítejte na webových stránkách

Klubu přátel chodského psa, z.s.

Klub byl založen v listopadu 1991, sdružuje majitele, chovatele,
a příznivce našeho českého národního plemene.

VÍCE INFO O KLUBU

Bonitace chodských psů


Klub přátel chodského psa vás srdečně zve na bonitaci chodských psů
dne 15.dubna 2018 v Hradci Králové – Stříbrný Rybník
Rozhodčí - p. Soldánová Ivana


Uzávěrka přihlášek : 15. březen 2018


Seznam přihlášených na bonitaci:

  Benda Daniel   Klostergaard Rikke   Prachfeldová Soňa
  Beneš Roman   Kreidlová Milada   Přikryl Petr
  Čapková Alena   Krejčí Roman   Seďová Šárka
  Drazdíková Petra   Kroužilová Hana   Schmarczová Jindřiška
  Dušek Milan   Kuběna Cyril   Schönová Lucie
  Duštírová Helena   Kudrnáčová Jana   Spálenková Helena
  Dvořáková Marcela   Kuželková Petra   Suchý Petr
  Filipi Hana   Macura Vladimír   Šafránková Markéta
  Frydrychová Lenka   Marcelis - Vullings Ans   Tobolíková Hana
  Gabrielová taťána   Metelková Lenka   Ťoupková Zuzana
  Gaschlerová Kristina   Mrázková Kristýna Bc.   Votrubová Libuše
  Grüner Libor   Nekvinda Petr   Wachtlová Ivana
  Hájková Lenka   Novotná Iva   Zemanová Kateřina Mgr.
  Horáčková Stanislava   Oríšková Diana   Zevlová Andrea
  Chaloupková Jana   Pavelková Erika   Zevlová Andrea + Lieblová Lucie
  Chmelařová Helena   Petráček Jiří   Zítková Andrea
  Jeníčková Romana   Pintér Michal   Zumrová Šárka
  Ježková Martina   Pivonková Michaela

Program:
přejímka 8.30 - 9.00 hodin
zahájení posuzování v 9.00 hodin


Podmínky pro účast na bonitaci:
- věk psa/feny od 18 měsíců
- absolvovaný svod dorostu
- účast na výstavě pořádané KPCHP, a to počínaje třídou mladých, s hodnocením nejméně velmi dobrá u psa i u feny
- vyhodnocený RTG na dysplazii kyčelních kloubů max. 2. stupně (HD C)


Doklady pro účast na bonitaci:
- originál průkazu původu nebo potvrzení plemenné knihy, výkonnostní knížka
- očkovací průkaz s platným potvrzením o očkování proti vzteklině, psince, hepatitidě a parvoviróze
- vyhodnocení RTG DKK - kopii zašlete zároveň s přihláškou
- člen klubu navíc průkaz KPCHP s dokladem o platbě na rok 2018


Rozhodující je datum odeslání přihlášky. Přihlášky zaslané po datu uzávěrky a přihlášky bez dokladu o platbě nebudou přijaty.
Pro každého psa vyplňte samostatnou přihlášku.
Seznam přihlášených bude uveřejněn nejpozději 7 dnů přede dnem bonitace na stránkách klubu : www.kpchp.org.


Poplatky - bonitace (variabilní symbol 03):

člen klubu  400,- Kč
nečlen1.100,- Kč


Poplatky uhraďte převodem nebo poukázkou typu A na účet klubu :
Klub přátel chodského psa, U Pergamenky 3, Praha 7, PSČ 170 00
číslo účtu: 162 705 919/0300
(IBAN: CZ07 0300 0000 0001 6270 5919 BIC: CEKOCZPP)


Přihlášky s kopií dokladu o platbě zašlete na e-mail : zdenka.stepanova@post.cz nebo poštou na adresu adresu: Zdeňka Štěpánová, Podhora 14,
29413 Mohelnice nad Jizerou


Všeobecná ustanovení :
Pořadatel akce nezodpovídá za škody způsobené psem ani za úhyn, zranění nebo ztrátu psa. Psi musí být klinicky zdraví a s platným očkováním. Neúčast na akci z jakýchkoliv příčin nezakládá nárok na vrácení poplatků. Háravé feny se mohou účastnit bonitace, nahlásí však tuto skutečnost u přejímky, fena zůstane mimo areál a nastupuje k posuzování jako poslední.
Majitel souhlasí s uveřejněním fotografie svého psa/feny z této akce na stránkách klubu a v klubovém zpravodaji.


Ke stažení:   propozice
přihláška

Copyright 2018, www.kpchp.org, všechna práva vyhrazena