Vítejte na webových stránkách

Klubu přátel chodského psa, z.s.

Klub byl založen v listopadu 1991, sdružuje majitele, chovatele,
a příznivce našeho českého národního plemene.

VÍCE INFO O KLUBU

Svod dorostu chodských psů


Klub přátel chodského psa vás srdečně zve na svod dorostu chodských psů
dne 28. dubna 2018 v ATC Přehrada Mostkovice

Uzávěrka přihlášek: 28. března 2018


 Bratková Alena, RNDr.  Malíková Andrea  Soukupová Jaroslava
 Dufková Romana  Milotová Zuzana  Surmová Marie
 Dulavová Marcela  Mozga Aleš  Szkatulová Aneta
 Fialová Adéla  Mynářová Věra  Sztwiertnia Václav, Ing.
 Fidlerová Olga  Novotná Dagmar  Škrabanová Martina
 Furejtová Lenka  Paloušek Tomáš  Šlebodová Lucie
 Hlavinka Petr  Pekárková Magda  Šmerhovská Marie
 Horák Jan  Petříková Veronika  Šodek Radomír
 Chovanec Jiří, Bc.  Pivonková Michaela  Štěpánková Jana
 Kalabisová Ivana  Poláková Radka  Štýberová Alena
 Kašparová Lenka  Rychlý Jan  Tomšová Marcela
 Kepcová Kateřina  Schwendtová Veronika  Valová Andrea
 Kosmáček Josef  Skřek Ladislav  Vašík Michal
 Kosmáčková Karla  Sloupský Ladislav  Zdarsa Jiří
 Kukucz Radek Sloupský Ladislav + Vykopal Zdeněk  Zlatá Lenka
 Kulhavý Pavel  Sobotka Pavel  Zoubek Petr
 Kývalová Magdaléna  Sojka Kamil 


Program:
přejímka 8.30 - 9.00 hodin
zahájení posuzování v 9.00 hodin


Podmínky pro účast na svodu: věk psa/feny 7 – 15 měsíců


Doklady pro účast na svodu:
- originál průkazu původu nebo potvrzení plemenné knihy, výkonnostní knížka
- očkovací průkaz s platným potvrzením o očkování proti vzteklině, psince, hepatitidě a parvoviróze
- člen klubu navíc průkaz KPCHP s dokladem o platbě na rok 2018


Rozhodující je datum odeslání přihlášky. Přihlášky zaslané po datu uzávěrky a přihlášky bez dokladu o platbě nebudou přijaty.
Pro každého psa vyplňte samostatnou přihlášku.
Seznam přihlášených bude uveřejněn nejpozději 7 dnů přede dnem svodu na stránkách klubu: www.kpchp.org.


Poplatky - svod (variabilní symbol 02):

člen klubu  200,- Kč
nečlen500,- Kč


Poplatky uhraďte převodem nebo poukázkou typu A na účet klubu:
Klub přátel chodského psa, U Pergamenky 3, Praha 7, PSČ 170 00
číslo účtu: 162 705 919/0300
(IBAN: CZ07 0300 0000 0001 6270 5919 BIC: CEKOCZPP)


Přihlášky s kopií dokladu o platbě zašlete na e-mail: zdenka.stepanova@post.cz nebo poštou na adresu adresu: Zdeňka Štěpánová, Podhora 14,
294 13 Mohelnice nad Jizerou


Všeobecná ustanovení:
Pořadatel akce nezodpovídá za škody způsobené psem ani za úhyn, zranění nebo ztrátu psa. Psi musí být klinicky zdraví a s platným očkováním. Neúčast na akci z jakýchkoliv příčin nezakládá nárok na vrácení poplatků. Háravé feny se mohou účastnit svodu, nahlásí však tuto skutečnost u přejímky, fena zůstane mimo areál a nastupuje k posuzování jako poslední.
Majitel souhlasí s uveřejněním fotografie svého psa/feny z této akce na stránkách klubu a v klubovém zpravodaji.


Ke stažení:   propozice
přihláška

Copyright 2018, www.kpchp.org, všechna práva vyhrazena