Vítejte na webových stránkách

Klubu přátel chodského psa, z.s.

Klub byl založen v listopadu 1991, sdružuje majitele, chovatele,
a příznivce našeho českého národního plemene.

VÍCE INFO O KLUBU

Svod dorostu chodských psů

Klub přátel chodského psa Vás srdečně zve na svod dorostu chodských psů, který se bude konat jako součást víkendu s chodským psem dne 23. září 2018 v autokempu Hájovna Kdyně

Termín: 21. až 23. 9. 2018
Místo: autokemp Hájovna Kdyně

Uzávěrka přihlášek pro svod: 30. srpen 2018Seznam přihlášených na svod:
 Bílek Jan  Ledvinová Milada  Surovcová Veronika
 Bosso Dagmar  Martinů Věra  Svobodová Eva
 Buštová Renata  Mašková Dana  Svrčková Jana
 Červinková Jiřina  Pardusová Jana  Šimková Mirka
 Dochtorová Hana Peková Lenka  Šváchová Petra
 Hřebíčková Drahomíra  Peroutka Karel  Vopatová Irena
 Chromjaková Kamila  Pilař Robin  Zelenková Markéta
 Janyška Martin  Poršová Hana  Zevlová Andrea
 Křížová Jana  Protivová Zdena  Zscherpová Květoslava Mgr.
 Kuršová Jitka  Růžička Karel  Žádná Soňa
 Kvášová Zita    Program:

21. září od 18h
Seminář z veterinární oblasti. Seminář povede jedna z předních pracovnic laboratoře Genomia a téma bude Genetické profilování psů.....určitě ještě bude prostor pro diskusi ohledně profilování i genetického testování dědičných onemocnění.

22. září
od 9h seminář:
Nosework s Ivanou Sýkorovou. Dozvíte se vše o Noseworku……Nosework – nový psí sport, založený na nejlepším a nejdokonalejším psím smyslu – čichu.

cca. od 13:30 h
společný výlet za krásami Chodska

*Případné změny seminářů budou zveřejněny na webu KPCHP v dostatečném předstihu.

23. září
SVOD dorostu chodských psů

přejímka 8.30 - 9.00 hodin
zahájení posuzování v 9.00 hodin

Pro případné dotazy kontaktujte:
Karel Peroutka, mobil +420605716618, e-mail : KarlosPeroutka@seznam.cz

Ubytování si každý zajištuje sám!
www.camphajovna.cz

Podmínka pro účast na svodu

Doklady pro účast na svodu

Rozhodující je datum odeslání přihlášky. Přihlášky zaslané po datu uzávěrky a přihlášky bez dokladu o platbě nebudou přijaty.
Pro každého psa vyplňte samostatnou přihlášku.
Seznam přihlášených bude uveřejněn nejpozději 7 dnů přede dnem svodu na stránkách klubu: www.kpchp.org.

Poplatky svod (variabilní symbol 02)
člen klubu  200,- Kč
nečlen500,- Kč

Poplatky uhraďte převodem nebo poukázkou typu A na účet klubu:
Klub přátel chodského psa, U Pergamenky 3, Praha 7, PSČ 170 00
číslo účtu: 162 705 919/0300
(IBAN: CZ07 0300 0000 0001 6270 5919 BIC: CEKOCZPP)

Přihlášky s kopií dokladu o platbě zašlete na e-mail: zdenka.stepanova@post.cz nebo poštou na adresu adresu:
Zdeňka Štěpánová
Podhora 14
29413 Mohelnice nad Jizerou

Všeobecná ustanovení:

Pořadatel akce nezodpovídá za škody způsobené psem ani za úhyn, zranění nebo ztrátu psa. Psi musí být klinicky zdraví a s platným očkováním. Neúčast na akci z jakýchkoliv příčin nezakládá nárok na vrácení poplatků. Háravé feny se mohou účastnit svodu, nahlásí však tuto skutečnost u přejímky, fena zůstane mimo areál a nastupuje k posuzování jako poslední.
Majitel souhlasí s uveřejněním fotografie svého psa/feny z této akce na stránkách klubu a v klubovém zpravodaji.

Ke stažení  
propozice
přihláška

Copyright 2018, www.kpchp.org, všechna práva vyhrazena