Svod dorostu chodských psů


Klub přátel chodského psa Vás srdečně zve na svod dorostu chodských psů, který se bude konat jako součást víkendu s chodským psem
dne 23. září 2018 v autokempu Hájovna Kdyně

Termín: 21. až 23. 9. 2018
Místo: autokemp Hájovna Kdyně

Uzávěrka přihlášek pro svod: 30. srpen 2018


Program:
21. září od 18h

Seminář z veterinární oblasti (bližší info bude zveřejněno na webu KPCHP minimálně měsíc před konáním akce)


22. září
od 9h seminář:

Nosework s Ivanou Sýkorovou. Dozvíte se vše o Noseworku……Nosework – nový psí sport, založený na nejlepším a nejdokonalejším psím smyslu – čichu.


cca. od 13:30 h
společný výlet za krásami Chodska


*Případné změny seminářů budou zveřejněny na webu KPCHP v dostatečném předstihu.


23. září
SVOD dorostu chodských psů

přejímka 8.30 - 9.00 hodin
zahájení posuzování v 9.00 hodin


Pro případné dotazy kontaktujte:
Karel Peroutka, mobil +420605716618, e-mail : KarlosPeroutka@seznam.cz


Ubytování si každý zajištuje sám!
www.camphajovna.cz


Podmínky pro účast na svodu: věk psa/feny 7 – 15 měsíců


Doklady pro účast na svodu:
- originál průkazu původu nebo potvrzení plemenné knihy, výkonnostní knížka
- očkovací průkaz s platným potvrzením o očkování proti vzteklině, psince, hepatitidě a parvoviróze
- člen klubu navíc průkaz KPCHP s dokladem o platbě na rok 2018


Rozhodující je datum odeslání přihlášky. Přihlášky zaslané po datu uzávěrky a přihlášky bez dokladu o platbě nebudou přijaty.
Pro každého psa vyplňte samostatnou přihlášku.
Seznam přihlášených bude uveřejněn nejpozději 7 dnů přede dnem svodu na stránkách klubu: www.kpchp.org.


Poplatky - svod (variabilní symbol 02):
člen klubu  200,- Kč
nečlen500,- Kč


Poplatky uhraďte převodem nebo poukázkou typu A na účet klubu:
Klub přátel chodského psa, U Pergamenky 3, Praha 7, PSČ 170 00
číslo účtu: 162 705 919/0300
(IBAN: CZ07 0300 0000 0001 6270 5919 BIC: CEKOCZPP)


Přihlášky s kopií dokladu o platbě zašlete na e-mail: zdenka.stepanova@post.cz nebo poštou na adresu adresu: Zdeňka Štěpánová, Podhora 14,
294 13 Mohelnice nad Jizerou


Všeobecná ustanovení:
Pořadatel akce nezodpovídá za škody způsobené psem ani za úhyn, zranění nebo ztrátu psa. Psi musí být klinicky zdraví a s platným očkováním. Neúčast na akci z jakýchkoliv příčin nezakládá nárok na vrácení poplatků. Háravé feny se mohou účastnit svodu, nahlásí však tuto skutečnost u přejímky, fena zůstane mimo areál a nastupuje k posuzování jako poslední.
Majitel souhlasí s uveřejněním fotografie svého psa/feny z této akce na stránkách klubu a v klubovém zpravodaji.


Ke stažení:   propozice
přihláška