Vítejte na webových stránkách

Klubu přátel chodského psa, z.s.

Klub byl založen v listopadu 1991, sdružuje majitele, chovatele,
a příznivce našeho českého národního plemene.

VÍCE INFO O KLUBU

Svod dorostu chodských psů

Klub přátel chodského psa vás srdečně zve na svod dorostu chodských psů
dne 20. října 2018 v autokempu Frenštát pod Radhoštěm

Rezervace ubytování: www.autokemp-frenstat.cz/cs/rezervace.

Uzávěrka přihlášek: 20. září 2018


Seznam přihlášených na svod:
  Adámek Richard   Lokajová Lenka   Sóky Gejza
  Blažek Jiří   Lukáč Miroslav   Šlézar Jiří
  Dufková Romana   Lužný Pavel   Šmídová Petra
  Galisová Vlasta   Matějová Žaneta   Štirba Antonín
  Hradský Karel   Nápravová Alena   Tichá Michaela
  Chmelařová Monika   Nohelová Jindřiška   Trnová Monika
  Kadlecová Katarína   Porubová Bronislava   Zámečníková Monika
  Kaňoková Yvetta   Rendek Martin   Ztratilová Dagmar
  Klouda Jaroslav   Servusová Dana  

Program:

přejímka 8.30 - 9.00 hodin
zahájení posuzování v 9.00 hodin

Podmínka pro účast na svodu

Doklady pro účast na svodu

Rozhodující je datum odeslání přihlášky. Přihlášky zaslané po datu uzávěrky a přihlášky bez dokladu o platbě nebudou přijaty.
Pro každého psa vyplňte samostatnou přihlášku.
Seznam přihlášených bude uveřejněn nejpozději 7 dnů přede dnem svodu na stránkách klubu: www.kpchp.org.

Poplatky svod (variabilní symbol 02)
člen klubu  200,- Kč
nečlen500,- Kč

Poplatky uhraďte převodem nebo poukázkou typu A na účet klubu:
Klub přátel chodského psa, U Pergamenky 3, Praha 7, PSČ 170 00
číslo účtu: 162 705 919/0300
(IBAN: CZ07 0300 0000 0001 6270 5919 BIC: CEKOCZPP)

Přihlášky s kopií dokladu o platbě zašlete na e-mail: zdenka.stepanova@post.cz nebo poštou na adresu adresu:
Zdeňka Štěpánová
Podhora 14
29413 Mohelnice nad Jizerou

Všeobecná ustanovení:

Pořadatel akce nezodpovídá za škody způsobené psem ani za úhyn, zranění nebo ztrátu psa. Psi musí být klinicky zdraví a s platným očkováním. Neúčast na akci z jakýchkoliv příčin nezakládá nárok na vrácení poplatků. Háravé feny se mohou účastnit svodu, nahlásí však tuto skutečnost u přejímky, fena zůstane mimo areál a nastupuje k posuzování jako poslední.
Majitel souhlasí s uveřejněním fotografie svého psa/feny z této akce na stránkách klubu a v klubovém zpravodaji.

Ke stažení  
přihláška


Copyright 2018, www.kpchp.org, všechna práva vyhrazena