Vítejte na webových stránkách

Klubu přátel chodského psa, z.s.

Klub byl založen v listopadu 1991, sdružuje majitele, chovatele,
a příznivce našeho českého národního plemene.

VÍCE INFO O KLUBU

Svod dorostu chodských psů

Klub přátel chodského psa vás srdečně zve na svod dorostu chodských psů
dne 30. března 2019 v ZKO Horní Počernice.

Uzávěrka přihlášek: 1. března 2019


Seznam přihlášených na svod:
  Amonová Alžběta   Janouchová Iva   Nováková Markéta
  Andršová Radka   Janovská Monika   Nývlt Zbyněk
  Bečková Dagmar   Jansová Ivana   Papoušková Romana
  Beranová Martina   Jedlička Jiří   Pěkná Denisa
  Blehová Růžena   Kadlecová Jana   Pelouchová Martina
  Břízová Veronika   Kasalý Jan   Petrů Lenka
  Cahová Romana   Klíčová Mirka   Pokluda Jiří
  Cibulka Vladimír   Kochová Vlastimila   Potůčková Milenar
  Ciferská Milada   Košková Marta   Rejšková Blanka
  Civínová Jitka   Kotalová Jana   Růžičková Jaroslava
  Čásenská Anna   Koubíková Zdeňka   Seman Radek
  Čelko Václav   Kovářová Lenka   Schmiedova Lilly
  Dadáková Martina   Kramlová Jiřina   Slezáková Jana
  Deverová Eva   Kratochvílová Milena   Soukupová Jana
  Doležalová Jitka   Kravalová Tereza   Stará Jitka
  Douda Vladimír   Krejčíková Helenaa   Svobodová Lenka
  Douděrová Simona   Kromková Alena   Sýkorová Jaroslava
  Drašnerová Kamila   Kučaba Jiří   Šímová Eliška
  Dudková Hana   Kučerová Hana   Šmejkalová Lenka
  Duchek Petr   Kudrnáčová Jana   Šoutová Jana
  Ernestová Iva   Lanová Kristýna   Štěch Petr
  Flídrová Věra   Lorencová Ivanka   Štěpánová Zdeňka
  Fučík Jiří   Manson Eliška   Štveráková Věra
  Fučíková Milena   Matlák Petr   Tylová Irena
  Fuksová Michaela   Metelková Lenka   Ucová Silvie
  Galíček Richard   Milevová Lenka   Urbanová Helena
  Grunt Zdeněk   Műller Libor   Vaňková Jitka
  Havlíčková Kateřina   Multušová Vendula   Vokurka Alexandr
  Havlínová Daniela   Navrátil Ivo   Vorlíček Jan
  Hollas Martin   Nejepsová Magdaléna   Vycpálková Helena
  Hoppová Gabriela   Novák Igor   Zach Adam
  Hudcová Simona   Novák Jiří  

Program:

přejímka 8.30 - 9.00 hodin
zahájení posuzování v 9.00 hodin

Podmínka pro účast na svodu

Doklady pro účast na svodu

Rozhodující je datum odeslání přihlášky. Přihlášky zaslané po datu uzávěrky a přihlášky bez dokladu o platbě nebudou přijaty.
Pro každého psa vyplňte samostatnou přihlášku.
Seznam přihlášených bude uveřejněn nejpozději 7 dnů přede dnem svodu na stránkách klubu: www.kpchp.org.

Poplatky svod (variabilní symbol 02)
člen klubu  200,- Kč
nečlen500,- Kč

Poplatky uhraďte převodem nebo poukázkou typu A na účet klubu:
Klub přátel chodského psa, U Pergamenky 3, Praha 7, PSČ 170 00
číslo účtu: 162 705 919/0300
(IBAN: CZ07 0300 0000 0001 6270 5919 BIC: CEKOCZPP)

Přihlášky s kopií dokladu o platbě zašlete na e-mail: zdenka.stepanova@post.cz nebo poštou na adresu adresu:
Zdeňka Štěpánová
Podhora 14
29413 Mohelnice nad Jizerou

Všeobecná ustanovení:

Pořadatel akce nezodpovídá za škody způsobené psem ani za úhyn, zranění nebo ztrátu psa. Psi musí být klinicky zdraví a s platným očkováním. Neúčast na akci z jakýchkoliv příčin nezakládá nárok na vrácení poplatků. Háravé feny se mohou účastnit svodu, nahlásí však tuto skutečnost u přejímky, fena zůstane mimo areál a nastupuje k posuzování jako poslední.
Majitel souhlasí s uveřejněním fotografie svého psa/feny z této akce na stránkách klubu a v klubovém zpravodaji.

Ke stažení  
přihláška


Copyright 2018, www.kpchp.org, všechna práva vyhrazena