Vítejte na webových stránkách

Klubu přátel chodského psa, z.s.

Klub byl založen v listopadu 1991, sdružuje majitele, chovatele,
a příznivce našeho českého národního plemene.

VÍCE INFO O KLUBU

Svod dorostu chodských psů

Klub přátel chodského psa vás srdečně zve na svod dorostu chodských psů
dne 14. dubna 2019 v ATC Žralok.

Uzávěrka přihlášek: 14. března 2019

Zájemci o ubytování, při rezervaci napište heslo CHODSKÝ PES, kdo bude chtít snídaně, napíše počet. Jednotná cena 50,- Kč včetně čaje (bývá vždy ohřívaná uzenina, pečivo, máslo, džem,...)
Chatky 24, 25, 27, 28, 29 a 30 jsou již obsazeny. Vlastní stany nebo karavany není problém.
V tomto termínu probíhá v ATC Žralok slavnostní zahájení sezóny, program bude upřesněn, bude tam živá hudba, více lidí ...

Program víkendu:

sobota
9.30 - nácvik předvedení psa na výstavě, svodu, bonitaci
další program dle dohody účastníků - společná vycházka, soutěže ...
Je možno domluvit prohlídku Plumlovského zámku, nutno předem objednat - zájemci hlaste se na email ivasold@seznam.cz

neděle
8.30 - 9.00 přejímka
9.00 svod dorostu

Podmínka pro účast na svodu

Doklady pro účast na svodu

Rozhodující je datum odeslání přihlášky. Přihlášky zaslané po datu uzávěrky a přihlášky bez dokladu o platbě nebudou přijaty.
Pro každého psa vyplňte samostatnou přihlášku.
Seznam přihlášených bude uveřejněn nejpozději 7 dnů přede dnem svodu na stránkách klubu: www.kpchp.org.

Poplatky svod (variabilní symbol 02)
člen klubu  200,- Kč
nečlen500,- Kč

Poplatky uhraďte převodem nebo poukázkou typu A na účet klubu:
Klub přátel chodského psa, U Pergamenky 3, Praha 7, PSČ 170 00
číslo účtu: 162 705 919/0300
(IBAN: CZ07 0300 0000 0001 6270 5919 BIC: CEKOCZPP)

Přihlášky s kopií dokladu o platbě zašlete na e-mail: zdenka.stepanova@post.cz nebo poštou na adresu adresu:
Zdeňka Štěpánová
Podhora 14
29413 Mohelnice nad Jizerou

Všeobecná ustanovení:

Pořadatel akce nezodpovídá za škody způsobené psem ani za úhyn, zranění nebo ztrátu psa. Psi musí být klinicky zdraví a s platným očkováním. Neúčast na akci z jakýchkoliv příčin nezakládá nárok na vrácení poplatků. Háravé feny se mohou účastnit svodu, nahlásí však tuto skutečnost u přejímky, fena zůstane mimo areál a nastupuje k posuzování jako poslední.
Majitel souhlasí s uveřejněním fotografie svého psa/feny z této akce na stránkách klubu a v klubovém zpravodaji.

Ke stažení  
přihláška


Copyright 2018, www.kpchp.org, všechna práva vyhrazena