Vítejte na webových stránkách

Klubu přátel chodského psa, z.s.

Klub byl založen v listopadu 1991, sdružuje majitele, chovatele,
a příznivce našeho českého národního plemene.

VÍCE INFO O KLUBU

Svod dorostu chodských psů

Klub přátel chodského psa vás srdečně zve na svod dorostu chodských psů,
který se bude konat jako součást víkendu s chodským psem
dne 15. září 2019 v autokempu Veselý Habr, který se nachází ve Volduchách u Rokycan.

Uzávěrka přihlášek: 15. srpna 2019

Ubytování si každý zajištuje sám!
Správce kempu bude do konce února zarezervovávat ubytování přednostně jen pro účastníky chodského víkendu (proto si neváhejte co nejdříve ubytování objednat...kapacita kempu je 90 míst!! ),poté otevře možnost ubytování v kempu i pro ostatní zájemce,ale rezervace ubytování bude možná i poté!!!
Kemp Veselý Habr je už plně obsazen, ale hned pod tímto kempem je další (cca.100 metrů), který nabídl své volné kapacity...zde je telefon 774 984 954

Program:

13. září
od 18h
Seminář na téma chiropraxe a management psího sportovce
Přednášet bude paní Helena Pokorová www.chiropraxekoni.cz/

14. září
od 9h seminář
Besedoseminář se záchranaři z Německa, kteří pracují s Chodskými psy + praktická ukázka maintrailingu chodských psů
cca. od 14 h
společný výlet

15. září
SVOD dorostu chodských psů
přejímka: 8.30 – 9.00 hod.
zahájení posuzování v 9.00 hod.

Podmínka pro účast na svodu

Pro případné dotazy kontaktujte:
Karel Peroutka, mobil +420605716618, e-mail: KarlosPeroutka@seznam.cz

Doklady pro účast na svodu

Rozhodující je datum odeslání přihlášky. Přihlášky zaslané po datu uzávěrky a přihlášky bez dokladu o platbě nebudou přijaty.
Pro každého psa vyplňte samostatnou přihlášku.
Seznam přihlášených bude uveřejněn nejpozději 7 dnů přede dnem svodu na stránkách klubu: www.kpchp.org.

Poplatky svod (variabilní symbol 02)
člen klubu  200,- Kč
nečlen500,- Kč

Poplatky uhraďte převodem nebo poukázkou typu A na účet klubu:
Klub přátel chodského psa, U Pergamenky 3, Praha 7, PSČ 170 00
číslo účtu: 162 705 919/0300
(IBAN: CZ07 0300 0000 0001 6270 5919 BIC: CEKOCZPP)

Přihlášky s kopií dokladu o platbě zašlete na e-mail: zdenka.stepanova@post.cz nebo poštou na adresu adresu:
Zdeňka Štěpánová
Podhora 14
29413 Mohelnice nad Jizerou

Všeobecná ustanovení:

Pořadatel akce nezodpovídá za škody způsobené psem ani za úhyn, zranění nebo ztrátu psa. Psi musí být klinicky zdraví a s platným očkováním. Neúčast na akci z jakýchkoliv příčin nezakládá nárok na vrácení poplatků. Háravé feny se mohou účastnit svodu, nahlásí však tuto skutečnost u přejímky, fena zůstane mimo areál a nastupuje k posuzování jako poslední.
Majitel souhlasí s uveřejněním fotografie svého psa/feny z této akce na stránkách klubu a v klubovém zpravodaji.

Ke stažení  
přihláška


Copyright 2018, www.kpchp.org, všechna práva vyhrazena