Vítejte na webových stránkách

Klubu přátel chodského psa, z.s.

Klub byl založen v listopadu 1991, sdružuje majitele, chovatele,
a příznivce našeho českého národního plemene.

VÍCE INFO O KLUBU

Svod dorostu chodských psů

Klub přátel chodského psa vás srdečně zve na svod dorostu chodských psů
dne 12. října 2019 v ATC Žralok.

Uzávěrka přihlášek: 12. září 2019


Seznam přihlášených na svod:
  Borek Michala   Krejčová Radmila   Skřivanová Šárka
  Černeková Alžběta   Kudrnáčová Jana   Strnad Štěpán
  Darmovzalová Helena   Macounová Lenka   Suchánek Jiří
  Dvořák Zdeněk   Mecnarowski Martin   Šedivá Bronislava
  Dvořáková Petra   Migulski Petra   Šimečková Alena
  Görnerová Hana   Múčka Jan   Vaněk Roman
  Hepová Sylva   Nováčková Michaela   Váňa Karel
  Holub Petr   Ondrášek Robert   Vymětal Dominik Ing., DrCs
  Jílek Pavel   Pásek Jiří Ing.   Žáková Jitka

Požadavky na ubytování a nedělní snídani nahlásit na e-mail ivasold@seznam.cz. Po ukončení svodu dle dohody zúčastněných beseda, vycházka .., Společné bubnování na djembe a šamanské bubny, zpívání..

Program


8.30 - 9.00 přejímka
9.00 svod dorostu

Podmínka pro účast na svodu

Doklady pro účast na svodu

Rozhodující je datum odeslání přihlášky. Přihlášky zaslané po datu uzávěrky a přihlášky bez dokladu o platbě nebudou přijaty.
Pro každého psa vyplňte samostatnou přihlášku.
Seznam přihlášených bude uveřejněn nejpozději 7 dnů přede dnem svodu na stránkách klubu: www.kpchp.org.

Poplatky svod (variabilní symbol 02)
člen klubu  200,- Kč
nečlen500,- Kč

Poplatky uhraďte převodem nebo poukázkou typu A na účet klubu:
Klub přátel chodského psa, U Pergamenky 3, Praha 7, PSČ 170 00
číslo účtu: 162 705 919/0300
(IBAN: CZ07 0300 0000 0001 6270 5919 BIC: CEKOCZPP)

Přihlášky s kopií dokladu o platbě zašlete na e-mail: zdenka.stepanova@post.cz nebo poštou na adresu adresu:
Zdeňka Štěpánová
Podhora 14
29413 Mohelnice nad Jizerou

Všeobecná ustanovení:

Pořadatel akce nezodpovídá za škody způsobené psem ani za úhyn, zranění nebo ztrátu psa. Psi musí být klinicky zdraví a s platným očkováním. Neúčast na akci z jakýchkoliv příčin nezakládá nárok na vrácení poplatků. Háravé feny se mohou účastnit svodu, nahlásí však tuto skutečnost u přejímky, fena zůstane mimo areál a nastupuje k posuzování jako poslední.
Majitel souhlasí s uveřejněním fotografie svého psa/feny z této akce na stránkách klubu a v klubovém zpravodaji.

Ke stažení  
přihláška


Copyright 2018, www.kpchp.org, všechna práva vyhrazena