Vítejte na webových stránkách

Klubu přátel chodského psa, z.s.

Klub byl založen v listopadu 1991, sdružuje majitele, chovatele,
a příznivce našeho českého národního plemene.

VÍCE INFO O KLUBU
Vyberte datum narození pejska:
den: měsíc: rok:

Klubová výstava chodských psů se zadáním titulu Klubový vítěz

Klub přátel chodského psa vás srdečně zve na akci, která se koná dne 1. 8. 2020
v kempu Sklář - Ostružno (Ostružno u Jičína)


Program:

  1. 8. 2020 - Klubová výstava - delegovaný rozhodčí:  pan Peroutka Karel - kruh č.1 psi
   pan Karban Antonín - kruh č.2 feny
přejímka:  9.00 až 9.45 hod.
zahájení posuzování:  10.00 hod.

Rozpis kruhů na klubovou výstavu:

 kruh rozhodčí třída počet
  1  Peroutka Karel  Celkem 77
 psi třída štěňat / male baby class 2
 psi třída dorostu / male puppy class 3
 psi třída mladých / male junior class 19
 psi mezitřída / male intermediate class 7
 psi třída otevřená / male open class 29
 psi třída pracovní / male working class 3
 psi třída vítězů / male winner class 6
 psi třída veteránů / male veteran class 6
 psi třída čestná / male honour class 2
  
  2  Karban Antonín  Celkem 96
 feny třída štěňat / female baby class 5
 feny třída dorostu / female puppy class 5
 feny třída mladých / female junior class 25
 feny mezitřída / female intermediate class 13
 feny třída otevřená / female open class 31
 feny třída pracovní / female working class 3
 feny třída vítězů / female winner class 4
 feny třída veteránů / female veteran class 8
 fenyi třída čestná / female honour class 2Rezervace ubytování v areálu Ostružno je pouze pro účastníky celé týdenní akce a je zajišťováno prostřednictvím klubu. Pro zájemce o účast na 1-2 noci je možnost využití stanování, či ubytování v karavanu nebo je nutno zajistit si ubytování v jiném dostupném areálu .(kapacita kempu Ostružno i mimo naši skupinu je již plně obsazena !!!)

www.sklar-ostruzno.cz

Uzávěrka přihlášek na výstavu: 1. 7. 2020. Rozhodující je datum odeslání přihlášky. Přihlášky zaslané po datu uzávěrky a přihlášky bez dokladu o platbě nebudou přijaty. Pro každého psa vyplňte samostatnou přihlášku. Přijetí psa na výstavu bude 10 dní před výstavou potvrzeno zasláním vstupního listu na Váš e-mail.

Pro Klubovou výstavu Chodských psů bude on-line přihlašování přes DOGOFFICE zprovozněno 2 měsíce před uzávěrkou

http://www.dogoffice.cz/

Přihlášky přijímáme:

  1. on-line (přes dogoffice)
  2. poštou: zasílejte (s kopií PP a dokladem o platbě)na adresu:
    Hřebíčková Drahomíra, Chelčice 36,38901 Vodňany

Přihlášky zaslané emailem nebudou přijaty!

ONLINE

Po zadání přihlášky přes www.dogoffice.cz musí na e-mail vystavovatele přijít potvrzovací zpráva, pokud toto nenastane, přihláška NEPROBĚHLA!!!

Pro případné informace o výstavě volejte na tel. čísla
Hřebíčková Drahomíra+420 603 502 528
Nebo pište na e-mail: vystava.chodskypes@seznam.cz

Výstava - rozdělení do tříd:
Třída štěňat 4 - 6 měsíců
Třída dorostu 6 - 9 měsíců
Třída mladých 9 - 18 měsíců
Mezitřída 15 - 24 měsíců
Třída otevřená od 15 měsíců
Třída pracovní od 15-ti měsíců se zkouškou z výkonu (ZM, ZVV 1, IPO 1, IPO FH, ...)
Třída vítězů od 15-ti měsíců s uznaným mezinárodním, či národním titulem šampióna, titulem národního vítěze, klubového vítěze nebo vítěze speciální výstavy, evropského vítěze, světového vítěze.
Třída veteránů od 8 let
Třída čestná od 15 měsíců, je přístupná pro psy s uznaným mezinárodním či národním titulem šampiona, titulem Národního vítěze, Klubového vítěze, Vítěze speciální výstavy, Evropského vítěze, Světového vítěze, bez nároku na CAC. Zadává se známka a pořadí. Výborný 1 se nemůže účastnit soutěže o Vítěze plemene a též nemůže zasáhnout do žádných soutěží v rámci plemene.
Třída mimo konkurenci od 15 měsíců, v této třídě je možné vystavit psy bez nároku na klasifikaci a pořadí.

Přihláška do třídy pracovní a vítězů musí být doložena fotokopií pracovního certifikátu a získáním daného titulu.

Výstava - soutěže:
Nejlepší štěně do soutěže nastupuje pes a fena s oceněním "Velmi nadějný 1" ze třídy štěňat
Nejlepší dorost do soutěže nastupuje pes a fena s oceněním "Velmi nadějný 1" ze třídy dorostu
Nejlepší pracovní pes do soutěže nastupuje nejlepší pes a fena ze třídy pracovní s oceněním výborný 1 - CAC
Nejlepší pár psů pro psa a fenu, kteří byli na této výstavě posouzeni a jsou v majetku jednoho majitele.
Nejlepší chovatelská skupina minimálně 3 a maximálně 5 jedinců pocházejících od jednoho chovatele, minimálně od dvou různých otců nebo matek. Jedinci   byli na této výstavě posouzeni, nemusí být v majetku chovatele.
Mladý vystavovatel I. kategorie: vystavovatel starší 9 let a mladší 13 let
II. kategorie: vystavovatel starší 13 let a mladší 17 let
Výstava - tituly:
CAJC může být udělen ve třídě mladých psu a feně oceněným známkou výborný 1.
CAC může být udělen v mezitřídě, třídě otevřené, pracovní a vítězů psu a feně oceněným známkou výborný 1
Res. CAC může být udělen v mezitřídě, třídě otevřené, pracovní a vítězů psu a feně oceněným známkou výborný 2.
Klubový vítěz mladých může být udělen psovi nebo feně výbornému 1 CAJC
BOJ - Nejlepší mladý do soutěže nastupuje pes a fena, kterým byl na této výstavě zadán titul CAJC.
Klubový vítěz veteránů může být udělen psovi nebo feně výbornému 1 ze třídy veteránů
BOV - Nejlepší veterán do soutěže nastupuje pes a fena, kteří obdrželi ve třídě veteránů na této výstavě ocenění výborný 1.
Klubový vítěz - pes do soutěže nastupuje nejlepší pes z konkurence výborných 1 - CAC, (z mezitřídy, třídy otevřené, pracovní a vítězů).
Klubový vítěz - fena do soutěže nastupuje nejlepší fena z konkurence výborných 1 - CAC, (z mezitřídy, třídy otevřené, pracovní a vítězů).
BOB soutěží pes a fena ze třídy mladých s titulem CAJC,oba vítězové tříd veteránů se známkou V1, výborní 1 ze tříd čestných(pes a fena) a klubový vítěz pes a fena
BOS do soutěže nastupují nejlepší mladý pes a fena, nejlepší veterán pes a fena, výborní 1 ze tříd čestných(pes a fena) a nejlepší dospělí jedinci pes a fena (Klubový vítěz výstavy) opačného pohlaví než je jedinec, který obdržel titul BOB

Tituly nejsou nárokové a udělují se jen při mimořádných exteriérových kvalitách jedince.
Titul může být udělen bez ohledu na počet předváděných jedinců.
Získání titulu Klubový vítěz je podmíněno členstvím majitele psa v KPCHP pro rok 2020.

Doklady nutné pro účast na výstavě

VETERINÁRNÍ PODMÍNKY

Psi musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem nebo pasem obsahujícím záznam, že pes má v době přemístění platné očkování proti vzteklině. Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26. 5. 2003. 2 Psi musí být klinicky zdraví.

Všeobecná ustanovení - výstava:

Na výstavě se posuzuje podle výstavního řádu FCI a ČMKU. Pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa v den konání výstavy, ostatní podmínky musí být splněny v den podání přihlášky. Pokud nejsou doloženy certifikáty pro zařazení do třídy pracovní nebo vítězů, zařadí pořadatel psa do třídy otevřené. Pokud vystavovatel neuvede třídu (a psa je možno podle věku zařadit do více tříd - mladých, mezitřída, otevřená), zařadí pořadatel psa do třídy otevřené.
Z účasti na výstavě jsou vyloučeni:

  1. Psi, kteří nejsou uvedeni v katalogu. Výjimku tvoří psi, kteří nejsou prokazatelně uvedeni v katalogu vinou pořadatele a psi, jejichž posouzení je podkladem pro zařazení do Pomocného registru.
  2. Psi nemocní, podezřelí z nemoci, po úraze, feny v druhé polovině březosti, feny kojící a háravé feny.
  3. Psi v majetku osob, kterým bylo odňato právo vystavovat.
  4. Psi nebezpeční - kousaví a agresivní vůči lidem a psům.
  5. Psi s kupírovanýma ušima.

Vystavovatel souhlasí se zveřejněním své adresy v katalogu a výsledků na stránkách klubu.
Dále vystavovatel souhlasí se zveřejněním zdravotních výsledků na stránkách klubu
Neúčast na výstavě z jakýchkoliv příčin nezakládá nárok na vrácení poplatků.

Protest

Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů, tj. pro porušení výstavních předpisů nebo propozic výstavy. Protest musí být podán písemně současně se složením jistiny 800,- Kč ve výstavní kanceláři v průběhu posuzování. Nebude-li protest uznán jako opodstatněný, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy.

Výstavní poplatky (variabilní symbol: telefonní číslo majitele psa)
člen klubu     nečlen    
za jednoho psa včetně katalogu 400,- Kč 650,- Kč
za každého dalšího psa 350,- Kč 450,- Kč
dorost, veterán, štěňata a soutěže 200,- Kč 300,- Kč

Informations about foreign payments: Foreign exhibitors must pay all the bank charges!!!!
Inzerce v katalogu (variabilní symbol 05)
celá strana800,-
1/2 strany400,-

Poplatky uhraďte na účet klubu:

Klub přátel chodského psa, U Pergamenky 3, Praha 7, PSČ 170 00
číslo účtu : 162 705 919/0300

IBAN: CZ07 0300 0000 0001 6270 5919
BIC: CEKOCZPP

Informace pro platby ze zahraničí:

Zahraniční vystavovatel musí zaplatit veškeré bankovní poplatky!!
Informations about foreign payments: Foreign exhibitors must pay all the bank charges!!!!

Ke stažení:
propozice
přihláška

Copyright 2018, www.kpchp.org, všechna práva vyhrazena