Vítejte na webových stránkách

Klubu přátel chodského psa, z.s.

Klub byl založen v listopadu 1991, sdružuje majitele, chovatele,
a příznivce našeho českého národního plemene.

VÍCE INFO O KLUBU

Klubová výstava chodských psů bez zadání titulu Klubový vítěz
Memoriál ing.Findejse

Klub přátel chodského psa vás srdečně zve na akci, která se koná dne 26. 9. 2020
v Morava Camp - MohelniceProgram:

  26. 9. 2020 - klubová výstava – delegovaní rozhodčí: pan Vondrouš Otakar - kruh č.1 psi
   paní Soldánová Ivana - kruh č.2 feny
přejímka:  9.00 až 9.45 hod.
zahájení posuzování:  10.00 hod.

Ubytování si každý zařizuje sám


http://moravacamp.cz/

Uzávěrka přihlášek na výstavu: 26. 8. 2020

Rozhodující je datum odeslání přihlášky. Přihlášky zaslané po datu uzávěrky a přihlášky bez dokladu o platbě nebudou přijaty. Pro každého psa vyplňte samostatnou přihlášku.

Přijetí psa na výstavu bude možné zkontrolovat 10 dní před výstavou stažením vstupního listu z programu dogoffice. Vstupní listy budou zaslány jen majitelům psů,kteří hlásili své psi poštou.

Vstupní list je nutné mít při přejímce na výstavu!!


Pro klubovou výstavu Chodských psů je
zprovozněno on-line přihlášení

http://www.dogoffice.cz

Přihlášky přijímáme:

  1. on-line (přes dogoffice) nebo
  2. poštou: zasílejte (s kopií PP a dokladu o platbě) na adresu: Hřebíčková Drahomíra, Chelčice 36, 389 01 Vodňany

Přihlášky zaslané emailem nebudou přijaty!

Pro případné informace o výstavě volejte na tel. čísla
Peroutka Karel+420 605 716 618
Hřebíčková Drahomíra+420 603 502 528
Nebo pište na e-mail: vystava.chodskypes@seznam.cz

Výstava - rozdělení do tříd:
  Třída štěňat    4 - 6 měsíců
  Třída dorostu    6 - 9 měsíců
  Třída mladých    9 - 18 měsíců
  Mezitřída    15 - 24 měsíců
  Třída otevřená    od 15 měsíců
  Třída pracovní    od 15 měsíců se zkouškou z výkonu (ZM, ZVV 1, IPO 1, IPO FH, SchH 1)
  Třída vítězů    od 15 měsíců s uznaným mezinárodním, či národním titulem šampióna, titulem   národního vítěze, klubového vítěze nebo vítěze speciální výstavy, evropského vítěze,
  světového vítěze.
  Třída veteránů    od 8 let
  Třída čestná    od 15 měsíců, je přístupná pro psy s uznaným mezinárodním či národním titulem   šampiona, titulem Národního vítěze, Klubového vítěze, Vítěze speciální výstavy,   Evropského vítěze, Světového vítěze, bez nároku na CAC. Zadává se známka a pořadí.   Výborný 1 se nemůže účastnit soutěže o Vítěze plemene a též nemůže zasáhnout do   žádných soutěží v rámci plemene
  Třída mimo   konkurenci    od 15 měsíců, v této třídě je možné vystavit psy bez nároku na klasifikaci a pořadí.

Přihláška do třídy pracovní a vítězů, musí být doložena fotokopií pracovního certifikátu a získáním daného titulu.

Výstava - soutěže:
  Nejlepší štěně     Do soutěže nastupuje pes a fena s oceněním "Velmi nadějný 1"
  ze třídy štěňat.
  Nejlepší dorost     Do soutěže nastupuje pes a fena s oceněním "Velmi nadějný 1"
  ze třídy dorostu.
  Nejlepší pracovní pes     Do soutěže nastupuje nejlepší pes a fena ze třídy pracovní s oceněním
  výborný 1 – CAC.
  Nejhezčí pár psů     Pro psa a fenu, kteří byli na této výstavě posouzeni a jsou v majetku
  jednoho majitele.
  Nejlepší chovatelská skupina     Minimálně 3 a maximálně 5 jedinců pocházejících od jednoho chovatele,
  minimálně od dvou různých otců nebo matek. Jedinci byli na této
  výstavě posouzeni, nemusí být v majetku chovatele.
  Mladý vystavovatel     I. kategorie: vystavovatel starší 7 let a mladší 12 let
  II. kategorie: vystavovatel starší 12 let a mladší 17 let
Výstava - tituly:
  CAJC     Může být udělen ve třídě mladých psu a feně oceněným známkou
  výborný 1.
  CAC     Může být udělen v mezitřídě, třídě otevřené, pracovní a vítězů psu
  a feně oceněným známkou výborný 1.
  Res. CAC     Může být udělen v mezitřídě, třídě otevřené, pracovní a vítězů psu
  a feně oceněným známkou výborný 2.
  BOJ-Nejlepší mladý     Do soutěže nastupuje pes a fena, kterým byl na této výstavě zadán
  titul CAJC.
  BOV-Nejlepší veterán     Do soutěže nastupuje pes a fena, kteří obdrželi ve třídě veteránů na této
  výstavě ocenění výborný 1.
  Vítěz
  Memoriálu ing.Findejse
  - pes  
  Do soutěže nastupuje nejlepší pes z konkurence výborných 1 – CAC,
  (z mezitřídy, třídy otevřené, pracovní a vítězů).
  Vítěz
  Memoriálu ing.Findejse
  - fena  
  Do soutěže nastupuje nejlepší fena z konkurence výborných 1 – CAC
  (z mezitřídy, třídy otevřené, pracovní a vítězů).
  BOB     Soutěží pes a fena ze třídy mladých s titulem CAJC, oba vítězové tříd
  veteránů se známkou V1 a vítězové Memoriálu ing.Findejse
  pes a fena.
  BOS     Do soutěže nastupují nejlepší mladý pes a fena, nejlepší veterán pes
  a fena a nejlepší dospělí jedinci pes a fena (Vítěz Memoriálu ing.Findejse)
  opačného pohlaví než je jedinec, který obdržel titul BOB.

Tituly nejsou nárokové a udělují se jen při mimořádných exteriérových kvalitách jedince. Titul může být udělen bez ohledu na počet předváděných jedinců.

Doklady pro účast na výstavě:

Veterinární podmínky:

Psi musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem nebo pasem obsahujícím záznam, že pes má v době přemístění platné očkování proti vzteklině. Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26. 5. 2003. 2 Psi musí být klinicky zdraví.

Všeobecná ustanovení - výstava:

Na výstavě se posuzuje podle výstavního řádu FCI a ČMKU. Pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa v den konání výstavy, ostatní podmínky musí být splněny v den podání přihlášky. Pokud nejsou doloženy certifikáty pro zařazení do třídy pracovní nebo vítězů, zařadí pořadatel psa do třídy otevřené. Pokud vystavovatel neuvede třídu (a psa je možno podle věku zařadit do více tříd - mladých, mezitřída, otevřená), zařadí pořadatel psa do třídy otevřené.

Z účasti na výstavě jsou vyloučeni:


Vystavovatel souhlasí se zveřejněním své adresy v katalogu a výsledků na stránkách klubu.

Dále vystavovatel souhlasí se zveřejněním zdravotních výsledků na stránkách klubu.

Neúčast na výstavě z jakýchkoliv příčin nezakládá nárok na vrácení poplatků.


Protest
Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů, tj. pro porušení výstavních předpisů nebo propozic výstavy. Protest musí být podán písemně současně se složením jistiny 800,- Kč ve výstavní kanceláři v průběhu posuzování. Nebude-li protest uznán jako opodstatněný, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy.

Výstavní poplatky

variabilní symbol: papírové přihlášky -telefonní číslo majitele psa
                                on-line přihlášky - vygeneruje systém
specifický symbol: on-line přihlášky - telefonní číslo majitele psa

  Člen klubu       Nečlen klubu    
  Za prvního psa včetně katalogu     400,- Kč     650,- Kč  
  Za každého dalšího psa     350,- Kč     500,- Kč  
  dorost, veterán štěňata, mimo konkurenci, soutěže a třída čestná      200,- Kč     300,- Kč  

Storno přihlášky je možné pouze do konce uzávěrky


Inzerce v katalogu (plaťte prosím s variabilním symbolem 05):
celá strana      800,- Kč
1/2 strany       400,- Kč

Poplatky uhraďte na účet klubu:


Klub přátel chodského psa, U Pergamenky 3, Praha 7, PSČ 170 00
číslo účtu : 162 705 919/0300
IBAN: CZ07 0300 0000 0001 6270 5919
BIC: CEKOCZPP

Ke stažení:
propozice
přihláška


Copyright 2018, www.kpchp.org, všechna práva vyhrazena