Vítejte na webových stránkách

Klubu přátel chodského psa, z.s.

Klub byl založen v listopadu 1991, sdružuje majitele, chovatele,
a příznivce našeho českého národního plemene.

VÍCE INFO O KLUBU

Svod dorostu chodských psů

Klub přátel chodského psa vás srdečně zve na svod dorostu chodských psů
dne 24. října 2020 v ATC Žralok Plumlov.

Uzávěrka přihlášek: 24. září 2020Seznam přihlášených na svod:
  Belšán Miloš (9.00 - 9.06)   Jurečková Vojtina(10.03 - 10.09)   Opíchalová Iveta (11.06 - 11.12)
  Dluhoš Marek (9.07 - 9.13)   Konderlová Štěpánka(10.10 - 10.16)   Plachá Jitka (11.13 - 10.19)
  Dluhošová Zuzana (9.14 - 9.20)   Košárková Lucie (10.17 - 10.23)   Pospíšilová Vlasta (11.20 - 11.26)
  Drábková Helena (9.21 - 9.27)   Kovář Jiří(10.24 - 10.30)   Skýpalová Gabriela (11.27 - 11.33)
  Dudíková Milada(9.28 - 9.34)   Kunst Jozef(10.31 - 10.37)   Sobotka Libor (11.34 - 11.40)
  Goldová Renata (9.35 - 9.41)   Lánová Agáta (10.38 - 10.44)   Sýkorová Liběna (11.41 - 11.47)
  Hrůzková Denisa (9.42 - 9.48)   Laštovičková Alena (10.45 - 10.51)   Zachoval Vladimír (11.48 - 11.54)
  Hudáková Zita (9.49 - 9.55)  Malá Kateřina (10.52 - 10.58)   Zámorská Jitka (11.55 - 12.01)
 Jančík Milan (9.56 - 10.02)   Nápravová Alena (10.59 - 11.05)  

Program:

přejímka 8.30 - 9.00 hodin - ZRUŠENA
zahájení posuzování v 9.00 hodin

Podmínka pro účast na svodu

Doklady pro účast na svodu

Rozhodující je datum odeslání přihlášky. Přihlášky zaslané po datu uzávěrky a přihlášky bez dokladu o platbě nebudou přijaty.
Pro každého psa vyplňte samostatnou přihlášku.
Seznam přihlášených bude uveřejněn nejpozději 7 dnů přede dnem svodu na stránkách klubu: www.kpchp.org.

Poplatky svod (variabilní symbol 02)
člen klubu  200,- Kč
nečlen500,- Kč

Poplatky uhraďte převodem nebo poukázkou typu A na účet klubu:
Klub přátel chodského psa, U Pergamenky 3, Praha 7, PSČ 170 00
číslo účtu: 162 705 919/0300
(IBAN: CZ07 0300 0000 0001 6270 5919 BIC: CEKOCZPP)

Přihlášky s kopií dokladu o platbě zašlete na e-mail: zdenka.stepanova@post.cz nebo poštou na adresu adresu:
Zdeňka Štěpánová
Podhora 14
29413 Mohelnice nad Jizerou
Přihlášky nebudou potvrzovány, své přijetí na akci si zkontrolujte v seznamu uveřejněném nejpozději 7 dní před akcí na www.kpchp.org.

Všeobecná ustanovení:

Pořadatel akce nezodpovídá za škody způsobené psem ani za úhyn, zranění nebo ztrátu psa. Psi musí být klinicky zdraví a s platným očkováním. Neúčast na akci z jakýchkoliv příčin nezakládá nárok na vrácení poplatků. Háravé feny se mohou účastnit svodu, nahlásí však tuto skutečnost u přejímky, fena zůstane mimo areál a nastupuje k posuzování jako poslední.
Majitel souhlasí s uveřejněním fotografie svého psa/feny z této akce na stránkách klubu a v klubovém zpravodaji.

Ke stažení  
přihláška


Copyright 2018, www.kpchp.org, všechna práva vyhrazena