Vítejte na webových stránkách

Klubu přátel chodského psa, z.s.

Klub byl založen v listopadu 1991, sdružuje majitele, chovatele,
a příznivce našeho českého národního plemene.

VÍCE INFO O KLUBU

Svod dorostu chodských psů

Klub přátel chodského psa vás srdečně zve na svod dorostu chodských psů
dne 27. března 2021 v ZKO Horní Počernice.

Uzávěrka přihlášek: 27. února 2021


Seznam přihlášených na svod:
  Absolonová Veronika   Krček Jan   Pospíchal Stanislav
  Batěk Luboš   Kubínová Ivana   Pospíšilová Vlasta
  Belšán Miloš   Kučmašová Daniela   Prášková Eva
  Benešová Lucie   Kudrnáčová Jana   Prüherová Anna
  Berousková Markéta   Kulířová Zdislava   Rejchrt Pavel
  Bratršovská Jitka   Laštovičková Alena   Roháč Jakub
  Cízlová Lenka   Lekovski Michael   Růžička Jiří
  Čečka Přemysl   Linhart Jiří   Svatoň Josef
  Černík Vladimír   Ludvíčková Veronika   Sýkorová Liběna
  Čiháková Andrea   Luhanová Jana   Šindelářová Dagmar
  Daňková Andrea   Lukešová Lenka   Široká Radka
  Demjaničová Veronika   Maco Peter   Šlapáková Martina
  Dieneltová Miroslava   Mach Miroslav   Šmejkalová Lenka
  Ditrichová Klára   Macháček Jiří   Šmíd Ondřej
  Dubecká Iva   Maierová Jana   Špeldová Michaela
  Duchová Aneta   Malá Kateřina   Špok Ondřej
  Dušek Milan   Mancini Michele   Šulcková Lucie
  Dvořáková Věra   Mašitová Monika   Švandelíková Dana
  Eštoková Alena   Mašková Dana   Švec Rostislav
  Filipová Hana   Metelková Lenka   Toucová Soňa
  Hošek Petr   Mizerová L'ubica   Trauškeová Marie
  Hottmarová Petra   Mlejnek Marek   Trkanová Martina
  Hrušková Milena   Mohapelová Kateřina   Trnobranská Michaela
  Hulej Vladimír   Nemčeková Radka   Udržal Petr
  Chevrier Eliška   Novotná Jana   Valtová Petra
  Janoutová Lucie   Otásková Kristýna   Vavříková Marie
  Jeřábek Jiří   Paukertová Lucie   Velebná Veronika
  Jirák Jan   Pavlíčková Simona   Vopičková Martina
  Jirušová Magdalena   Petráňová Martina   Voříšková Zuzana
  Košťálek David   Petrová Veronika   Webrová Maria
  Kotrba Stanislav   Pickar Simona   Zábranský Václav
  Koukolová Ivana   Pichlerová Klára   Zemene Petra
  Kozojedová Alena   Plachý Přemysl   Žáková Jitka
  Kratochvílová Olga   Plevková Pavla  

Program:


8.30 - 9.00 přejímka
9.00 svod dorostu

Podmínka pro účast na svodu

Doklady pro účast na svodu

Rozhodující je datum odeslání přihlášky. Přihlášky zaslané po datu uzávěrky a přihlášky bez dokladu o platbě nebudou přijaty.
Pro každého psa vyplňte samostatnou přihlášku.
Seznam přihlášených bude uveřejněn nejpozději 7 dnů přede dnem svodu na stránkách klubu: www.kpchp.org.

Poplatky svod (variabilní symbol 02)
člen klubu  200,- Kč
nečlen500,- Kč

Poplatky uhraďte převodem nebo poukázkou typu A na účet klubu:
Klub přátel chodského psa, U Pergamenky 3, Praha 7, PSČ 170 00
číslo účtu: 162 705 919/0300
(IBAN: CZ07 0300 0000 0001 6270 5919 BIC: CEKOCZPP)

Přihlášky s kopií dokladu o platbě zašlete na e-mail: zdenka.stepanova@post.cz nebo poštou na adresu adresu:
Zdeňka Štěpánová
Podhora 14
29413 Mohelnice nad Jizerou

Přihlášky nebudou potvrzovány, své přijetí na akci si zkontrolujte v seznamu uveřejněném nejpozději 7 dní před akcí na www.kpchp.org.

Všeobecná ustanovení:

Pořadatel akce nezodpovídá za škody způsobené psem ani za úhyn, zranění nebo ztrátu psa. Psi musí být klinicky zdraví a s platným očkováním. Neúčast na akci z jakýchkoliv příčin nezakládá nárok na vrácení poplatků. Háravé feny se mohou účastnit svodu, nahlásí však tuto skutečnost u přejímky, fena zůstane mimo areál a nastupuje k posuzování jako poslední.
Majitel souhlasí s uveřejněním fotografie svého psa/feny z této akce na stránkách klubu a v klubovém zpravodaji.

Ke stažení  
přihláška


Copyright 2018, www.kpchp.org, všechna práva vyhrazena