Vítejte na webových stránkách

Klubu přátel chodského psa, z.s.

Klub byl založen v listopadu 1991, sdružuje majitele, chovatele,
a příznivce našeho českého národního plemene.

VÍCE INFO O KLUBU

Svod dorostu chodských psů

Klub přátel chodského psa vás srdečně zve na svod dorostu chodských psů
dne 11. dubna 2021 v ATC Žralok.

Uzávěrka přihlášek: 11. března 2021


Seznam přihlášených na svod:
  Balhárek Petr   Konderlová Štěpánka   Plachá Jitka
  Barabasch Roman   Košárková Lucie   Provazníková Iva
  Beránek Jan   Koutná Lucie   Rošková Gabriela
  Bílová Lenka   Kovář Jiří   Sedlmajerová Kateřina
  Bolehovský Libor   Krčková Ivana   Semová Anna
  Dedek Michal   Krpcová Kateřina   Schauerová Pavlína
  Dluhoš Marek   Křesťanová Ivana   Sič Petr
  Dluhošová Zuzana   Kunst Josef   Skýpalová Gabriela
  Drábková Bijoková Helena   Lánová Agáta   Sloupský Ladislav
  Dudíková Milada   Lázničková Monika   Smetánková Simona
  Dufková Soňa   Macourková Dana   Sobotka Libor
  Ducháčková Kateřina   Malysz René   Sobotka Pavel
  Goldová Renáta   Michna Jiří   Šafránková Lenka
  Gryga Robert   Mlčáková Veronika   Šimková Alice
  Hájková Lucie   Musiol David   Škaloudová Milena
  Hojgrová Barbora   Nápravová Alena   Šterclová Markéta
  Horčičková Karolína   Němec Rudolf   Tihelka Jan
  Hrůzková Denisa   Neradová Miluše   Tomanová Adéla
  Hudáková Zita   Neuwirthová Jana   Trávník Jakub
  Chudá Kristýna   Nováčková Ludmila   Trojková Marie
  Jančík Milan   Novotná Kristýna   Vařeka Viktor
  Jašíčková Iva   Obručová Petra   Vlček Zdeněk
  Javorová Monika   Ocelíková Michaela   Vozdecká Jana
  Jirouch Karel   Ondrovčáková Lucie   Vymětal Ivo
  Jurčová Kateřina   Opíchalová Iveta   Zachoval Vladimír
  Jurečková Vojtina   Péčková Zuzana   Zámorská Jitka
  Juřicová Jana   Petranová Ilona   Zoubek Lukáš
  Kainarová Olga   Petrů Eva  


Program:


8.30 - 9.00 přejímka
9.00 svod dorostu

Podmínka pro účast na svodu

Doklady pro účast na svodu

Rozhodující je datum odeslání přihlášky. Přihlášky zaslané po datu uzávěrky a přihlášky bez dokladu o platbě nebudou přijaty.
Pro každého psa vyplňte samostatnou přihlášku.
Seznam přihlášených bude uveřejněn nejpozději 7 dnů přede dnem svodu na stránkách klubu: www.kpchp.org.

Poplatky svod (variabilní symbol 02)
člen klubu  200,- Kč
nečlen500,- Kč

Poplatky uhraďte převodem nebo poukázkou typu A na účet klubu:
Klub přátel chodského psa, U Pergamenky 3, Praha 7, PSČ 170 00
číslo účtu: 162 705 919/0300
(IBAN: CZ07 0300 0000 0001 6270 5919 BIC: CEKOCZPP)

Přihlášky s kopií dokladu o platbě zašlete na e-mail: zdenka.stepanova@post.cz nebo poštou na adresu adresu:
Zdeňka Štěpánová
Podhora 14
29413 Mohelnice nad Jizerou

Přihlášky nebudou potvrzovány, své přijetí na akci si zkontrolujte v seznamu uveřejněném nejpozději 7 dní před akcí na www.kpchp.org.

Všeobecná ustanovení:

Pořadatel akce nezodpovídá za škody způsobené psem ani za úhyn, zranění nebo ztrátu psa. Psi musí být klinicky zdraví a s platným očkováním. Neúčast na akci z jakýchkoliv příčin nezakládá nárok na vrácení poplatků. Háravé feny se mohou účastnit svodu, nahlásí však tuto skutečnost u přejímky, fena zůstane mimo areál a nastupuje k posuzování jako poslední.
Majitel souhlasí s uveřejněním fotografie svého psa/feny z této akce na stránkách klubu a v klubovém zpravodaji.

Ke stažení  
přihláška


Copyright 2018, www.kpchp.org, všechna práva vyhrazena