Vítejte na webových stránkách

Klubu přátel chodského psa, z.s.

Klub byl založen v listopadu 1991, sdružuje majitele, chovatele,
a příznivce našeho českého národního plemene.

VÍCE INFO O KLUBU

Svod dorostu chodských psů

Klub přátel chodského psa vás srdečně zve na svod dorostu chodských psů
dne 1. října 2022 v Autokempu Babylon.

Uzávěrka přihlášek: 1. září 2022Seznam přihlášených na bonitaci:
  Andrlíková Petra   Mikelová Henrieta   Šandová Simona
  Čejková Dagmar   Minářová Lucie   Šimková Mirka
  Červenková Zdeňka   Multuš Radek   Šírlová Barbora
  Daliman Pavel   Nejepsová Sára   Šlechta Vladimír
  Dietlová Jindřiška   Nevludová Jana   Šupka Josef
  Holásková Jana   Nováčková Jana   Šupka Miloslav
  Jirák Jan   Novotná Jana   Tomášek Radek
  Jugasová Marie   Novotná Zorka   Válková Martina
  Jungvirthová Helena   Pluschková Kateřina   Vaníčková Hana
  Kohoutek Radek   Rendl Pavel   Viták Karel
  Kotlík Jan   Slavíková Lenka   Vlk Jiří
  Krejčí Stanislav   Stašek Václav   Voldřichová Kateřina
  Laub Jindřich   Středová Doubravka   Zevlová Andrea
  Mandák Dana   Šafferová Veronika   Zmeškalová Věra

Program:


8.30 - 9.00 přejímka
9.00 svod dorostu

Podmínka pro účast na svodu

Doklady pro účast na svodu

Rozhodující je datum odeslání přihlášky. Přihlášky zaslané po datu uzávěrky a přihlášky bez dokladu o platbě nebudou přijaty.
Pro každého psa vyplňte samostatnou přihlášku.
Seznam přihlášených bude uveřejněn nejpozději 7 dnů přede dnem svodu na stránkách klubu: www.kpchp.org.

Poplatky svod (variabilní symbol 02)
člen klubu  200,- Kč
nečlen500,- Kč

Poplatky uhraďte převodem nebo poukázkou typu A na účet klubu:
Klub přátel chodského psa, U Pergamenky 3, Praha 7, PSČ 170 00
číslo účtu: 162 705 919/0300
(IBAN: CZ07 0300 0000 0001 6270 5919 BIC: CEKOCZPP)

Přihlášky s kopií dokladu o platbě zašlete na e-mail: zdenka.stepanova@post.cz nebo poštou na adresu adresu:
Zdeňka Štěpánová
Podhora 14
29413 Mohelnice nad Jizerou

Přihlášky nebudou potvrzovány, své přijetí na akci si zkontrolujte v seznamu uveřejněném nejpozději 7 dní před akcí na www.kpchp.org.

Všeobecná ustanovení:

Pořadatel akce nezodpovídá za škody způsobené psem ani za úhyn, zranění nebo ztrátu psa. Psi musí být klinicky zdraví a s platným očkováním. Neúčast na akci z jakýchkoliv příčin nezakládá nárok na vrácení poplatků. Háravé feny se mohou účastnit svodu, nahlásí však tuto skutečnost u přejímky, fena zůstane mimo areál a nastupuje k posuzování jako poslední.
Majitel souhlasí s uveřejněním fotografie svého psa/feny z této akce na stránkách klubu a v klubovém zpravodaji.

Ke stažení  
přihláška


Copyright 2018, www.kpchp.org, všechna práva vyhrazena