Svod dorostu chodských psů


Klub přátel chodského psa vás srdečně zve na svod dorostu chodských psů
dne 2. dubna 2017 v ZKO Újezd nad Lesy (Praha 9)

Dopravní dispozice: Adresu ZKO naleznete i s mapkou na www.zkoujezdnadlesy.cz


Instrukce od ZKO
adresa: Praha 9 - Újezd nad Lesy, ulice Dubinská. Tato ulice je pouze záchytný bod pro navigaci. V této ulice se nesmí parkovat!!! Použijte vjezd o cca 100m dál, kde po štěrkové cestě následovně po panelech dojedete na kynologické cvičiště kde budete parkovat.
Dodržujte instrukce napsané na tabuli, která je umístěná u hlavního vchodu cvičiště. Po svých psech uklízejte a sáčky s extramenty vhazujte do připravených pytlů.


Uzávěrka přihlášek: 2. března 2017


Seznam přihlášených na svod:

 Antoš Jiří  Klánová Diana  Pospíšilová Jitka
 Bandíková Zuzana  Kněžínek Daniel  Prachfeldová Soňa
 Benesch Jana  Koláček Ivan  Rakouš Pavel
 Beneš Roman  Konecká Dagmar  Rambousková Simona
 Beneš Vratislav  Kopecká Renata  Růžičková Helena
 Blažek Jan  Korandová Věra  Rychtecký Lukáš
 Borkovcová Iva  Kořanová Iva  Řechka Josef
 Čapkovi Alena a Anika  Kreidlová Milada  Sekanina Jan
 Daňková Andrea  Křivánková Klára  Schäfer Gabriela
 Drbalová Dana  Kubec Pavel  Schmidlová Lenka
 Duštírová Marie  Kudrnáčová Jana  Sobotka Miroslav
 Falta Martin  Kyselová Hana  Šafaříková Kristýna
 Fatrová Kristýna  Lexa Petr  Šafránková Markéta
 Filipi Hana  Loneková Barbora  Šerá Helena
 Frýbertová Jaroslava  Machalík Miroslav  Šiman Petr
 Frydrychová Lenka  Mareš Rudolf, Ing.  Švábek Martin
 Fuksa Vladimír  Markaczová Denisa  Švejnohová Marta
 Grüner Libor, Ing.  Marx Jana  Trochta Vladimír
 Gruntová Anna  Matějková Marta  Vaníčková Zuzana
 Hanušová Lucie  Měchura Lukáš  Veltruská Eliška
 Honzejková Žaneta  Metelková Lenka  Vostrá Helena
 Horáčková Stanislava Mohapelová Kateřina, Ing.    Votrubová Libuše
 Horníček Martin  Mrázková Kristýna  Vullings - Marcelis J.
 Hurych Daniel  Němcová Alena  Wachtlová Ivana
 Jedličková Denisa  Němec Václav  Weigl Jiří
 Jeníček Martin  Neprašová Dana  Žádná Soňa
 Kaláb Zdeněk  Plevková Pavla  Ženkl Petr
 Karenová Marcela  Pohl Zdeněk  


Program:
přejímka 9.00 - 9.30 hodin
zahájení posuzování v 9.30 hodin


Podmínky pro účast na svodu: věk psa/feny 7 – 15 měsíců


Doklady pro účast na svodu:
- originál průkazu původu nebo potvrzení plemenné knihy, výkonnostní knížka
- očkovací průkaz s platným potvrzením o očkování proti vzteklině, psince, hepatitidě a parvoviróze
- člen klubu navíc průkaz KPCHP s dokladem o platbě na rok 2017


Rozhodující je datum odeslání přihlášky. Přihlášky zaslané po datu uzávěrky a přihlášky bez dokladu o platbě nebudou přijaty.
Pro každého psa vyplňte samostatnou přihlášku.
Seznam přihlášených bude uveřejněn nejpozději 7 dnů přede dnem svodu na stránkách klubu: www.kpchp.org.


Poplatky - svod (variabilní symbol 02):
člen klubu  100,- Kč
nečlen400,- Kč


Poplatky uhraďte převodem nebo poukázkou typu A na účet klubu:
Klub přátel chodského psa, U Pergamenky 3, Praha 7, PSČ 170 00
číslo účtu: 162 705 919/0300
(IBAN: CZ07 0300 0000 0001 6270 5919 BIC: CEKOCZPP)


Přihlášky s kopií dokladu o platbě zašlete na e-mail: zdenka.stepanova@post.cz nebo poštou na adresu adresu: Zdeňka Štěpánová, Podhora 14,
294 13 Mohelnice nad Jizerou


Všeobecná ustanovení:
Pořadatel akce nezodpovídá za škody způsobené psem ani za úhyn, zranění nebo ztrátu psa. Psi musí být klinicky zdraví a s platným očkováním. Neúčast na akci z jakýchkoliv příčin nezakládá nárok na vrácení poplatků. Háravé feny se mohou účastnit svodu, nahlásí však tuto skutečnost u přejímky, fena zůstane mimo areál a nastupuje k posuzování jako poslední.
Majitel souhlasí s uveřejněním fotografie svého psa/feny z této akce na stránkách klubu a v klubovém zpravodaji.


Ke stažení:   propozice
přihláška