Bonitace chodských psů


Klub přátel chodského psa vás srdečně zve na bonitaci chodských psů
dne 16. dubna 2017 Hradec Králové – Stříbrný rybník
rozhodčí Ladislav Kukla

Kontakt: Autokemp Stříbrný rybník, Hradec Králové, http://www.stribrny-rybnik.cz


Uzávěrka přihlášek : 16. března 2017


Seznam přihlášených na bonitaci:

  Bouší Jan   Malá Jana   Tomíčková Marcela
  Cafourek Josef   Metelková Lenka   Trnobranská Michaela
  Hrdina Jiří   Michálek Ladislav   Vacková Markéta
  Janouchová Iva   Nejezchleba Zbyněk   Vejdovská Petra
  Jarošíková Helena   Nováková Dagmar   Vejrychová Hana
  Kaláb Jaromír   Rak Roman   Vild Karel
  Kracík Vladislav   Směťáková Tereza   Vondálová Hana
  Krejčík Jaroslav   Soukup Ladislav   Vonková Olga
  Kromková Alena   Šímová Michaela   Wannyn Willem
  Kučerová Zuzana   Šrutová Jana   Žemličková Jarmila
  Láterová Jana   Toman Petr   Ženíšková Ivana
  Majerová Lucie    

Program:
přejímka 9.00 - 9.30 hodin
zahájení posuzování v 9.30 hodin


Podmínky pro účast na bonitaci:
- věk psa/feny od 18 měsíců
- absolvovaný svod dorostu
- účast na výstavě pořádané KPCHP, a to počínaje třídou mladých, s hodnocením nejméně velmi dobrá u psa i u feny
- vyhodnocený RTG na dysplazii kyčelních kloubů max. 2. stupně (HD C)


Doklady pro účast na bonitaci:
- originál průkazu původu nebo potvrzení plemenné knihy, výkonnostní knížka
- očkovací průkaz s platným potvrzením o očkování proti vzteklině, psince, hepatitidě a parvoviróze
- vyhodnocení RTG DKK - kopii zašlete zároveň s přihláškou
- člen klubu navíc průkaz KPCHP s dokladem o platbě na rok 2017


Rozhodující je datum odeslání přihlášky. Přihlášky zaslané po datu uzávěrky a přihlášky bez dokladu o platbě nebudou přijaty.
Pro každého psa vyplňte samostatnou přihlášku.
Seznam přihlášených bude uveřejněn nejpozději 7 dnů přede dnem bonitace na stránkách klubu : www.kpchp.org.


Poplatky - bonitace (variabilní symbol 03):
člen klubu  300,- Kč
nečlen1.000,- Kč


Poplatky uhraďte převodem nebo poukázkou typu A na účet klubu :
Klub přátel chodského psa, U Pergamenky 3, Praha 7, PSČ 170 00
číslo účtu: 162 705 919/0300
(IBAN: CZ07 0300 0000 0001 6270 5919 BIC: CEKOCZPP)


Přihlášky s kopií dokladu o platbě zašlete na e-mail : zdenka.stepanova@post.cz nebo poštou na adresu adresu: Zdeňka Štěpánová, Podhora 14,
29413 Mohelnice nad Jizerou


Všeobecná ustanovení :
Pořadatel akce nezodpovídá za škody způsobené psem ani za úhyn, zranění nebo ztrátu psa. Psi musí být klinicky zdraví a s platným očkováním. Neúčast na akci z jakýchkoliv příčin nezakládá nárok na vrácení poplatků. Háravé feny se mohou účastnit bonitace, nahlásí však tuto skutečnost u přejímky, fena zůstane mimo areál a nastupuje k posuzování jako poslední.
Majitel souhlasí s uveřejněním fotografie svého psa/feny z této akce na stránkách klubu a v klubovém zpravodaji.


Ke stažení:   propozice
přihláška