Klub přátel chodského psa pořádá již 15.ročník závodu chodských psů

„O KOZINŮV POHÁR 2017“

DNE 7. 10. 2017 v ZKO Lovosice  

PROPOZICE ZÁVODU

Časový harmonogram závodu:

Prezentace účastníků závodu 07.00 - 08.00
Zahájení závodu 08.00
Průběh soutěže
Vyhodnocení a vyhlášení výsledků, ukončení závodu

Tento rok bude závod o Kozinův pohár pořádaný podle NZŘ

Kategorie závodu :

Kategorie A - pro psy a feny s max. složenou zkouškou ZOP, ZZO, BH

Kategorie B - pro psy a feny s max. složenou zkouškou ZM, ZPU 1, IPO-VO

Kategorie C - pro psy a feny bez omezení


Podmínky pro předání putovního Kozinova poháru zůstávají stejné. Pohár bude předán pouze v případě, že se kategorie C zúčastní min. 4 závodníci.

Ostatní podmínky udělování Kozinova pohárů zůstávají.

„Kozinův pohár“ získá psovod (člen KPCHP) s nejvyšším počtem bodů v nejtěžší (C) kategorii. Tento pohár je putovní a do vlastnictví jej psovod může získat, jestliže se mu podaří zvítězit ve dvou  po sobě jdoucích ročnících.

Stejně jako minulé roky bude zrušena podmínka účasti 4 závodníků v každé kategorii a zůstává možnost získání bodů do soutěže chodský pes ve výkonu.
Za účast získá každý závodník 15 bodů. Při umístění do 3 místa dostane závodník dvojnásobný počet bodů, než který by získal za umístění v jiném závodě.

Podmínky účasti:

Povinnosti účastníků závodu:

Startovné uhraďte klubovou složenkou typu A nebo zašlete na účet č. 162 705 919/0300, VS: jméno a příjmení

Startovné:                 250,- Kč pro dospělou osobu – člen KPCHP

                                    500,- Kč pro dospělou osobu – nečlen KPCHP

                                    150,- Kč pro mládež do 18-ti let – člen KPCHP

                                    300,- Kč pro mládež do 18-ti let – nečlen KPCHP

Přihlášky s kopií o zaplacení startovného zasílejte do 23. 9. 2017  na adresu:

Karel Vild, Malé Březno 124, 400 02

nebo na e-mail: vild.karel@seznam.cz

mob. 728 438 928 (v případě dotazů mě neváhejte kontaktovat)

Kategorie A – podle ZZO bez speciálních cviků

Ovladatelnost psa

 1. přivolání psa - volba ze dvou variant    
  1. v klidu s předsednutím před psovoda
  2. za pohybu k noze psovoda
 2. ovladatelnost na vodítku
 3. sedni - lehni (na vodítku u nohy psovoda)
 4. za pochodu odložení vleže – psovod se vrací zpět ke psu
 5. aport volný – předmět psovoda
 6. dlouhodobé odložení psa (vzdálenost 15 kroků)

Kategorie B - podle ZM

Poslušnost psa + možnost výběru mezi stopou a obranou.

Stopa

Vlastní, 150 kroků dlouhá, nejméně 15 min. stará, 1x lomená v pravém úhlu, předmět stopu ukončuje. Časový limit na vypracování stopy je 5minut.

Poslušnost:

 1. přivolání psa (libovolný ze dvou způsobů)
 2. ovladatelnost psa na vodítku
 3. sedni-lehni-vstaň (na vodítku u nohy)
 4. aport volný (předmět psovoda)
 5. odložení psa 15 kroků

Obrana

 1. průzkum terénu (dvě zástěny)
 2. označení pomocníka
 3. ochrana psovoda
 4. zadržení pomocníka 25kroků
 5. odolnost psa (náznaky úderů)

Kategorie C – podle ZVV1

Stopa

Vlastní, 250-300 kroků dlouhá, nejméně 30 min. stará, 2x lomená v pravém úhlu, 1. předmět na stopě,

2. předmět stopu ukončuje. Časový limit na vypracování stopy je 10 min.

Předměty mohou být nejvíce 10 cm dlouhé, 5 cm široké a 1 cm silné.

Poslušnost:

 1. přivolání psa za pochodu k noze
 2. ovladatelnost psa na vodítku
 3. sedni - lehni - vstaň (na vodítku u nohy psovoda)
 4. za pochodu odložení vleže – psovod zpět ke psu
 5. štěkání psa (pes sedí u nohy na vodítku)
 6. aport volný (činka psovoda)
 7. skok vysoký (100 cm, tam i zpět)
 8. skok šplhem (šikmá stěna 180 cm, jedním směrem, psovod jde souběžně se psem)
 9. kladina nízká (jedním směrem, psovod jde souběžně se psem)
 10. odložení psa (25 kroků)

Obrana

 1. odhalení pomocníka
  • průzkum terénu (4 zástěny)
  • označení pomocníka – vyštěkání
 2. zajištění pomocníka  
  • prohlídka pomocníka
  • výslech pomocníka
 3. ochrana psovoda  
  • přepadení psovoda při výslechu
  • ovladatelnost psa, pouštění
 4. samostatná činnost psa  
  • zadržení pomocníka (hladké, 50 kroků)
  • ovladatelnost psa, pouštění
 5. odolnost psa  
  • útok na psa se 2 údery po zákusu
  • ovladatelnost psa, pouštění

Při rovnosti bodů rozhoduje:

Kategorie A

 1. přivolání
 2. sedni-lehni
 3. aport
 4. los

Kategorie B

 1. stopa (obrana)
 2. poslušnost
  • aport
  • přivolání
  • S-L-V
 3. los

Kategorie C

 1. obrana
 2. stopa
 3. poslušnost
 4. los

Info o areálu:

www.zkolovosice.cz/kontakt.html

Trénik:

Termín bude doplněn.

Občerstvení:

Zajištěno přímo v ZKO

Dotazy:

Karel Vild - vild.karel@seznam.cz, tel.728 438 928

  


Ke stažení:
Propozice + přihláška