NEEXISTUJÍCÍ ADRESÁŘ!

Špatně udaný adresář ''v souboru 'foto.php'

<A HREF="album.php?skupina=10010xxx&adresar=">skupina <B>10010xxx</B></A><BR>