Vyhodnocení soutěže "Chodský pes roku ve výkonu"

za rok 2005

V loňském roce proběhl již 4.ročník soutěže "Chodský pes roku ve výkonu". V roce 2005 se této soutěže účastnil stejný počet psovodů, jako v roce předešlém tj. 26 (jen v maličko jiném složení).

Za loňský rok choďáci složili celkem 34 zkoušek z výkonu (o 10 méně než v roce 2004). Nejvíce bylo složeno zkoušek ZOP, ZZO, BH, ale objevily se i zkoušky nejvyšší - ZVV2, IPO2, FH2, ZPS2 apod. Dokonce choďáci měli i zastoupení na Mistrovství republiky stopařů IPO-FH a to s nejlepším umístěním - Arie od Koňské hřívy obsadila 1.místo.


Oficiální vyhlášení výsledků soutěže za rok 2005 proběhne na členské schůzi KPCHP (kdy a kde bude ještě upřesněno). Zde budou oceněni psovodi umístěni na 1. - 10. místě.

Všem zúčastněným psovodům i jejich psům děkuji za účast v soutěži a přeji jim hodně úspěchů a radosti při dalším společném cvičení.


Soutěž "Chodský pes roku ve výkonu" pokračuje i v letošním roce. Podmínky soutěže jsou uvedeny na internetových stránkách KPCHP v odkazu "Akce" - "Chodský pes ve výkonu".Šárka Skřivanová
místobodůjméno psa/feny jméno psovodazkouškyzávody
1. 365 Arie od Koňské hřívy Pyšková Ivona FH2, ZPS2, ZPO1 3x ZVV2, MR stopařů IPO-FH
2. 115 Annie Velká Ledhuje Řeháková Dana FH1 ZVV1, ZVV2, FH1
3. 107 Gar z Dašického zátiší Majerová Lucie ZM, ZVV1, SchHA ZM, 3xZVV1
4. 55 Warak Bryvilsár Maierová Jana ZVV2 ZVV1
5. - 6. 50 Dendy Stamo-Bud Ostrčilík Marek IPO1, IPO2  
Garny Cidabro Skřivanová Šárka ZM, ZPU1 ZM, ZVV1
7. 30 Xena Bryvilsár Marie Křížová ZZZ, IPO1  
8. 25 Jori Prima Nova Kolařík Milan ZVV1, BH  
9. - 10. 20 Brek Valaimdar Kolaříková Andrea BH, ZM, ZOP  
Drago Gold Nova Jašíčková Iva ZPU1 2x ZM
11. 17 Arka z Brdského zálesí Havelka Jiří ZZO, BH ZOP
12. 16 Bela Prima Daja Fejerová Lenka   2x ZZO, 2x ZOP
13. 12 Lucatto Lukato Gold Vaníčková Zuzana ZZO ZM
14. - 17. 10 Cid Stamo-Bud Zelená Jana ZM  
Arnika od Sopečných vršků Hladíková Eva ZM  
Anie z Elsameru Nováková Eva RH-E  
Carnerro Lukato Gold Mohapelová Kateřina   ZVV1
18. - 25. 5 Andy Valaimdar Křemének Božetěch, Ing. BH  
Dag Stamo-Bud Surovčíková Jana BH  
Flipper Cidabro Stuchlíková Hana BH  
Bram Western Star Wilamová Sirma ZZO  
Aron Clovis Bohemia Dohnálková Kateřina BH  
Orin Bryvilsár Břízová Veronika ZZO  
Angel z Cekova Popek Josef ZOP  
Argo Donaldíno Křivánková Andrea ZOP  
26. 3 Cairo z Aglobern Mohapelová Kateřina, Ing.   ZOP