Vítejte na webových stránkách

Klubu přátel chodského psa, z.s.

Klub byl založen v listopadu 1991, sdružuje majitele, chovatele,
a příznivce našeho českého národního plemene.

VÍCE INFO O KLUBU

Svod dorostu chodských psů

Klub přátel chodského psa vás srdečně zve na svod dorostu chodských psů
dne 26. března 2022 v ZKO Dolní Přím - Probluz.

Uzávěrka přihlášek: 26. února 2022Seznam přihlášených na svod:
  Adamovská Hedvika   Kabourková Kateřina   Plašil Pavel
  Archalous Petr   Kapitola Michal   Plichtová Renáta
  Bakešová Monika   Kašparová Simona   Pokorná Lenka
  Bartáková Irma   Katrňáková Eva   Pospíšilová Nikol
  Bártíková Kateřina   Kejmarová Jitka   Povejšilová Anna
  Bartů Vladimír   Kodýtková Zdeňka   Poživilová Emílie
  Baslová Monika   Kolář Jan   Prokop Josef
  Bednář Dominik   Kolář Martin   Pudláková Lucie
  Bednaříková Kristýna   Kondrát Igor   Reiser Jaroslav
  Bednářová Eliška   Kořínek Josef   Renčín Václav
  Bělonožníková Lenka   Kořínková Pavla   Riess Lukáš
  Blehová Růžena   Kotherová Petra   Roušavá Monika
  Bořková Kateřina   Kotzová Veronika   Rydvalová Renata
  Boučková Kateřina   Kovářík Zdeněk   Rysová Lenka
  Bříza Petr   Králová Veronika   Řeháček Miloš
  Břízová Veronika   Kroupa Miloš   Sádovský Vít
  Buryánková Martina   Krtek Jindřich   Seidlová Soňa
  Buřič Pavel   Krystufová Hana   Schlichterová Blanka
  Buřičová Simona   Kubec Pavel   Schmarcz Ludvík
  Bušek Vlastislav   Kučabová Lenka   Sklenářová Eliška
  Cacková Markéta   Kuchař Petr   Slezák Luboš
  Cimická Marie   Kukačová Klára   Smáhová Markéta
  Čamra Aleš   Kulihová Marcela   Spálenková Helena
  Čejková Dagmar   Kulíř Tomáš   Spěšná Hana
  Černá Jaroslava   Kult Karel   Starec František
  Černý Daniel   Lederer Vít   Stárek Michal
  Červená Monika   Lešková Marie   Starostová Hana 
  Čížková Eva   Líkařová Lucie   Svoboda Libor
  Dandárová Kateřina   Majtenyi Michal   Šedivá Michaela
  Deutsch Stanislav   Mašek Jan   Šilberský Arnold
  Dobrý Jakub   Metelková Lenka   Šimůnková Veronika
  Dudková Milena   Mezlík Ivan   Školníková Lucie
  Dusová Renáta   Mičuda Stanislav   Šmejkalová Barbora
  Duštírová Adéla   Miškarová Karolína   Šoutová Jana
  Faltys Jiří   Mokrišová Barbora   Šťastná Lenka
  Farka Libor   Molek Vladimír   Štěpánová Bára
  Fejerová Lenka   Moravská Miluše   Štiková Kateřina
  Fenik Tomáš   Musilová Anna   Štočková Dana
  Folková Petra   Nagyová Magdaléna   Štrohmajer Roman
  Fránková Alexandra   Naňka Tomáš   Tesař David
  Gabrielová Taťána   Nejedlo Josef   Tomíčková Marcela
  Hádková Michaela   Nekola Milan   Tóthová Veronika
  Hájíček Josef   Němcová Tereza   Trnka David
  Hejhal Tomáš   Nouzovská Ivana   Tůmová Eva
  Hendrichová Kateřina   Nováková Dagmar   Turek Tomáš
  Heranová Simona   Nováková Jana   Uher Tomáš
  Hloušková Ivana   Nováková Romana   Uzel Richard
  Hochmal Jiří   Novotná Zorka   Václavovič Jiří
  Holan Miroslav   Novotný Petr   Vaňourný Josef
  Homolková Markéta   Nývlt Zbyněk   Velflová Miloslava
  Hošková Helena   Odvárková Lenka   Větrovcová Monika
  Hubingerová Hana   Oliveriusová Adéla   Viktora Michal
  Charvátová Eliška   Ondráčková Michala   Vild Karel
  Janglová Zuzana   Peková Lenka   Vojta Roman
  Jansa Václav   Peštálová Jana   Vybíralová Bohdana
  Janzová Růžena   Petráňová Šárka   Weinfurtnerová Kamila
  Jílková Barbora   Petrová Kamila   Wolfová Monika
  Jirsa Jan   Petrová Veronika   Zastoupilová Olga
  Juračková Sára   Pflugová Michaela   Zavadilová Alena
  Jurčeková Eva   Pilař Robin   Zikmundová Věra
  Jurmanová Olga    

Program:


8.30 - 9.00 přejímka
9.00 svod dorostu

Podmínka pro účast na svodu

Doklady pro účast na svodu

Rozhodující je datum odeslání přihlášky. Přihlášky zaslané po datu uzávěrky a přihlášky bez dokladu o platbě nebudou přijaty.
Pro každého psa vyplňte samostatnou přihlášku.
Seznam přihlášených bude uveřejněn nejpozději 7 dnů přede dnem svodu na stránkách klubu: www.kpchp.org.

Poplatky svod (variabilní symbol 02)
člen klubu  200,- Kč
nečlen500,- Kč

Poplatky uhraďte převodem nebo poukázkou typu A na účet klubu:
Klub přátel chodského psa, U Pergamenky 3, Praha 7, PSČ 170 00
číslo účtu: 162 705 919/0300
(IBAN: CZ07 0300 0000 0001 6270 5919 BIC: CEKOCZPP)

Přihlášky s kopií dokladu o platbě zašlete na e-mail: zdenka.stepanova@post.cz nebo poštou na adresu adresu:
Zdeňka Štěpánová
Podhora 14
29413 Mohelnice nad Jizerou

Přihlášky nebudou potvrzovány, své přijetí na akci si zkontrolujte v seznamu uveřejněném nejpozději 7 dní před akcí na www.kpchp.org.

Všeobecná ustanovení:

Pořadatel akce nezodpovídá za škody způsobené psem ani za úhyn, zranění nebo ztrátu psa. Psi musí být klinicky zdraví a s platným očkováním. Neúčast na akci z jakýchkoliv příčin nezakládá nárok na vrácení poplatků. Háravé feny se mohou účastnit svodu, nahlásí však tuto skutečnost u přejímky, fena zůstane mimo areál a nastupuje k posuzování jako poslední.
Majitel souhlasí s uveřejněním fotografie svého psa/feny z této akce na stránkách klubu a v klubovém zpravodaji.

Ke stažení  
přihláška


Copyright 2018, www.kpchp.org, všechna práva vyhrazena