Vítejte na webových stránkách

Klubu přátel chodského psa, z.s.

Klub byl založen v listopadu 1991, sdružuje majitele, chovatele,
a příznivce našeho českého národního plemene.

VÍCE INFO O KLUBU

Svod dorostu chodských psů

Klub přátel chodského psa vás srdečně zve na svod dorostu chodských psů
dne 9. dubna 2022 v zámecký park Čechy pod Kosířem.

Uzávěrka přihlášek: 9. března 2022
Seznam přihlášených na svod:
  Benedikovičová Kristýna  Kuchař Jan   Svoboda Jaroslav
  Beněk Lukáš   Kulfirstová Ivana   Šamšová Jana
  Čermáková Romana   Kunická Jana   Šaňková Marie
  Čočková Jana   Leblouchová Lucie   Šebek Ivan
  Dlouhá Marcela   Lešová Andrea   Šilberský Arnold
  Dubáňová Jana   Macháček Milan   Šrédlová Marie
  Fidlerová Olga   Mamula Miroslav   Šťastná Gabriela
  Foniok Petr   Manová Jana   Štolda Vojtěch
  Gottvaldová Libuše   Maťas Martin   Tóthová Špalek Andrea
  Holanová Marta   Milostná Michaela   Ťoupalová Nikola
  Holý Libor   Minařík Tomáš   Truhlářová Zdeňka
  Hrda Milan   Moj Tomáš   Urbiš Václav
  Hypšová Renáta   Musilová Věra   Vaňharová Veronika
  Jagošová Žaneta   Najmanová Michala   Vavřík Marek
  Janovská Kateřina   Nesměrák Roman   Vicherek Petr
  Jansová Ivana   Oulehla Kamil   Vlček Miroslav
  Jarolíková Barbora   Pekárková Magda   Weissmannová Jana
  Kalabis Lukáš   Poštulka Miroslav   Zapletal Radek
  Kašná Gabriela   Prouzová Lucie   Zapletalová Eva
  Kawulok Václav   Röderová Kateřina   Zastoupilová Olga
  Kleslová Eva   Schikorová Jana   Závišek Michal
  Koláčková Pavlína   Smutná Petra   Zavřelová Vladimíra
  Komárková Lucie   Stehlíková Alena   Zbořil Rostislav
  Kreutzer Michal   Stejskalová Tereza   Zejda Pavel
  Kromková Alena   Stojanovičová Klára   Zelinková Jarmila
  Krpec Pavel   Strmiska Jiří   Ženíšek Karel

Program:


8.30 - 9.00 přejímka
9.00 svod dorostu

Podmínka pro účast na svodu

Doklady pro účast na svodu

Rozhodující je datum odeslání přihlášky. Přihlášky zaslané po datu uzávěrky a přihlášky bez dokladu o platbě nebudou přijaty.
Pro každého psa vyplňte samostatnou přihlášku.
Seznam přihlášených bude uveřejněn nejpozději 7 dnů přede dnem svodu na stránkách klubu: www.kpchp.org.

Poplatky svod (variabilní symbol 02)
člen klubu  200,- Kč
nečlen500,- Kč

Poplatky uhraďte převodem nebo poukázkou typu A na účet klubu:
Klub přátel chodského psa, U Pergamenky 3, Praha 7, PSČ 170 00
číslo účtu: 162 705 919/0300
(IBAN: CZ07 0300 0000 0001 6270 5919 BIC: CEKOCZPP)

Přihlášky s kopií dokladu o platbě zašlete na e-mail: zdenka.stepanova@post.cz nebo poštou na adresu adresu:
Zdeňka Štěpánová
Podhora 14
29413 Mohelnice nad Jizerou

Přihlášky nebudou potvrzovány, své přijetí na akci si zkontrolujte v seznamu uveřejněném nejpozději 7 dní před akcí na www.kpchp.org.

Všeobecná ustanovení:

Pořadatel akce nezodpovídá za škody způsobené psem ani za úhyn, zranění nebo ztrátu psa. Psi musí být klinicky zdraví a s platným očkováním. Neúčast na akci z jakýchkoliv příčin nezakládá nárok na vrácení poplatků. Háravé feny se mohou účastnit svodu, nahlásí však tuto skutečnost u přejímky, fena zůstane mimo areál a nastupuje k posuzování jako poslední.
Majitel souhlasí s uveřejněním fotografie svého psa/feny z této akce na stránkách klubu a v klubovém zpravodaji.

Ke stažení  
přihláška


Copyright 2018, www.kpchp.org, všechna práva vyhrazena