Vítejte na webových stránkách

Klubu přátel chodského psa, z.s.

Klub byl založen v listopadu 1991, sdružuje majitele, chovatele,
a příznivce našeho českého národního plemene.

VÍCE INFO O KLUBU

Bonitace chodských psů

Klub přátel chodského psa vás srdečně zve na bonitaci chodských psů
dne 24. dubna 2022 v rekreačním středisku Pecka

Uzávěrka přihlášek: 24. března 2022Seznam přihlášených na bonitaci:
  Bartošová Alena   Kubínová Ivana   Seman Radek
  Batěk Luboš   Kučmašová Daniela   Sloupský Ladislav
  Belšán Miloš   Kudrnáčová Jana   Směja Jan
  Boháčová Jana   Kulířová Zdislava   Sobotka Pavel
  Bolehovský Libor   Kult Karel   Spálenková Helena
  Bratršovská Jitka   Kyselý Petr   Suchá Jitka
  Čečka Přemysl   Laštovičková Alena   Sýkorová Liběna
  Černík Vladimír   Lišková Romana   Šamšová Jana
  Daňková Andrea   Ludvíčková Veronika   Šimanovská Eva
  Demjaničová Veronika   Mach Miroslav   Široký Martin
  Dubecká Iva   Maierová Jana   Šmejkalová Lenka
  Dulavová Marcela   Mašitová Monika   Šmíd Ondřej
  Dušek Milan   Metelková Lenka   Šoutová Pavlína
  Eštoková Alena   Mlejnek Marek   Švandelíková Dana
  Franc Vladimír   Mohapelová Kateřina   Tomanová Adéla
  Halaxová Marie   Nikšová Jana   Toucová Soňa
  Hambálek Tomáš   Novotná Jana   Trauškeová Marie
  Hejčová Martina   Novotná Kristýna   Udržal Petr
  Chupík Martin   Osička Petr   Vaňková Pavla
  Janoutová Lucie   Péčková Zuzana   Velebná Veronika
  Kácha Rudolf   Pejchalová Renata   Veselý Tomáš
  Kavanová Helena   Petráňová Martina   Vokurka Alexandr
  Klůfa Lukáš   Pickar Simona   Voldřichová Kateřina
  Kochová Vlastimila   Písaříková Alena   Voříšek Zdeněk
  Kotrba Stanislav   Pospíšilová Vlasta   Webrová Maria
  Koutný Jiří   Prášková Eva   Zachoval Vladimír
  Krček Jakub   Rejchrt Pavel   Zemene Petra
  Křesťanová Ivana   Rošková Gabriela   Zmrzlíková Veronika
  Kříbalová Drahomíra   Rundštuková Monika   Zoubek Lukáš
  Kubeš Radek   Rysová Lenka  

Program:

přejímka 8.30 - 9.00 hodin
zahájení posuzování v 9.00 hodin

Podmínky pro účast na bonitaci

Doklady pro účast na bonitaci

Rozhodující je datum odeslání přihlášky. Přihlášky zaslané po datu uzávěrky a přihlášky bez dokladu o platbě nebudou přijaty.
Pro každého psa vyplňte samostatnou přihlášku.
Seznam přihlášených bude uveřejněn nejpozději 7 dnů přede dnem bonitace na stránkách klubu : www.kpchp.org.

Poplatky bonitace (variabilní symbol 03)
člen klubu  400,- Kč
nečlen1.100,- Kč

Poplatky uhraďte převodem nebo poukázkou typu A na účet klubu :
Klub přátel chodského psa, U Pergamenky 3, Praha 7, PSČ 170 00
číslo účtu: 162 705 919/0300
(IBAN: CZ07 0300 0000 0001 6270 5919 BIC: CEKOCZPP)

Přihlášky s kopií dokladu o platbě zašlete na e-mail : zdenka.stepanova@post.cz nebo poštou na adresu adresu:
Zdeňka Štěpánová
Podhora 14
29413 Mohelnice nad Jizerou

Přihlášky nebudou potvrzovány, své přijetí na akci si zkontrolujte v seznamu uveřejněném nejpozději 7 dní před akcí na www.kpchp.org.

Všeobecná ustanovení :

Pořadatel akce nezodpovídá za škody způsobené psem ani za úhyn, zranění nebo ztrátu psa. Psi musí být klinicky zdraví a s platným očkováním. Neúčast na akci z jakýchkoliv příčin nezakládá nárok na vrácení poplatků. Háravé feny se mohou účastnit bonitace, nahlásí však tuto skutečnost u přejímky, fena zůstane mimo areál a nastupuje k posuzování jako poslední.
Majitel souhlasí s uveřejněním fotografie svého psa/feny z této akce na stránkách klubu a v klubovém zpravodaji.

Ke stažení  
přihláška

Copyright 2018, www.kpchp.org, všechna práva vyhrazena