Vítejte na webových stránkách

Klubu přátel chodského psa, z.s.

Klub byl založen v listopadu 1991, sdružuje majitele, chovatele,
a příznivce našeho českého národního plemene.

VÍCE INFO O KLUBU

Bonitace chodských psů

Klub přátel chodského psa vás srdečně zve na bonitaci chodských psů
dne 31. července 2022 v ZKO Polička

Uzávěrka přihlášek: 1. července 2022Seznam přihlášených na bonitaci:
  Bauerová Petra   Košárková Lucie   Roháč Jakub
  Bažantová Jana   Kotrba Stanislav   Semová Anna
  Bednář Dominik   Kubínová Ivana   Sobotka Libor
  Ditrichová Klára   Linhart Jiří   Stejskal František
  Fiktusová Monika   Malysz René   Suchá Jitka
  Hladovcová Klára   Migulski Petra   Šamšová Jana
  Hovorková Dana   Mlčáková Veronika   Štěpánová Alena
  Chudá Kristýnaa   Neuwirthová Jana   Tefr Blahoslav
  Jančík Milan   Němec Rudolf   Tihelka Jan
  Jašíčková Iva   Péčková Zuzana   Vildová adrijana
  Jeřábek Jiří   Peroutka Karel   Zábranský Václav
  Kamenář Vladimír   Plachý Přemek   Zárycký Miroslav
  Konderlová Štěpánka   Pyszko Zdeněk   Zlatník Josef

Program:

přejímka 8.30 - 9.00 hodin
zahájení posuzování v 9.00 hodin

Podmínky pro účast na bonitaci

Doklady pro účast na bonitaci

Rozhodující je datum odeslání přihlášky. Přihlášky zaslané po datu uzávěrky a přihlášky bez dokladu o platbě nebudou přijaty.
Pro každého psa vyplňte samostatnou přihlášku.
Seznam přihlášených bude uveřejněn nejpozději 7 dnů přede dnem bonitace na stránkách klubu : www.kpchp.org.

Poplatky bonitace (variabilní symbol 03)
člen klubu  400,- Kč
nečlen1.100,- Kč

Poplatky uhraďte převodem nebo poukázkou typu A na účet klubu :
Klub přátel chodského psa, U Pergamenky 3, Praha 7, PSČ 170 00
číslo účtu: 162 705 919/0300
(IBAN: CZ07 0300 0000 0001 6270 5919 BIC: CEKOCZPP)

Přihlášky s kopií dokladu o platbě zašlete na e-mail : zdenka.stepanova@post.cz nebo poštou na adresu adresu:
Zdeňka Štěpánová
Podhora 14
29413 Mohelnice nad Jizerou

Přihlášky nebudou potvrzovány, své přijetí na akci si zkontrolujte v seznamu uveřejněném nejpozději 7 dní před akcí na www.kpchp.org.

Všeobecná ustanovení :

Pořadatel akce nezodpovídá za škody způsobené psem ani za úhyn, zranění nebo ztrátu psa. Psi musí být klinicky zdraví a s platným očkováním. Neúčast na akci z jakýchkoliv příčin nezakládá nárok na vrácení poplatků. Háravé feny se mohou účastnit bonitace, nahlásí však tuto skutečnost u přejímky, fena zůstane mimo areál a nastupuje k posuzování jako poslední.
Majitel souhlasí s uveřejněním fotografie svého psa/feny z této akce na stránkách klubu a v klubovém zpravodaji.

Ke stažení  
přihláška

Copyright 2018, www.kpchp.org, všechna práva vyhrazena