Vítejte na webových stránkách

Klubu přátel chodského psa, z.s.

Klub byl založen v listopadu 1991, sdružuje majitele, chovatele,
a příznivce našeho českého národního plemene.

VÍCE INFO O KLUBU

Světová výstava chodských psů

Klub přátel chodského psa vás srdečně zve na akci, která se koná dne 24. 9. 2022
v Chodské Lhotě (fotbalové hřiště)
GPS: 49.3583453N, 13.0831633E

Delegovaní rozhodčí:

pánové Miroslav Václavík,Otakar Vondrouš,Milan Krinke a paní Ivana Soldánová a paní Petra Márová
(V případě velkého počtu přihlášených psů budou delegováni další rozhodčí.)


                              

Program:

Přejímka psů:  8.00 až 9.30 hod.
Zahájení posuzování:  10.00 hod.
Obsazení kruhů

Ubytování si každý zařizuje sám


možnosti ubytování:
www.camphajovna.cz
www.autokempbabylon.cz
www.horskachatakorab.estranky.cz
www.autokemp-nyrsko.cz
koupaliste-strazov.webnode.cz
http://eurocamp.besiny.cz
http://www.hofman-hotels.cz

Uzávěrky přihlášek na výstavu:
I. uzávěrka 12. 6. 2022
II. uzávěrka 27. 7. 2022

Rozhodující je datum odeslání přihlášky. Přihlášky zaslané po datu uzávěrky a přihlášky bez dokladu o platbě nebudou přijaty. Pro každého psa vyplňte samostatnou přihlášku.

Přijetí psa na výstavu bude možné zkontrolovat 10 dní před výstavou stažením vstupního listu z programu dogoffice. Vstupní listy budou zaslány jen majitelům psů,kteří hlásili své psi poštou.

Vstupní list je nutné mít při přejímce na výstavu!!


On-line přihlášení zde:

http://www.dogoffice.cz

Přihlášky přijímáme:

  1. on-line (přes dogoffice) nebo
  2. poštou: zasílejte (s kopií PP včetně zadní strany – majitel psa ! a dokladu o platbě) na adresu: Hřebíčková Drahomíra, Chelčice 36, 389 01 Vodňany
Pro případné informace o výstavě volejte na tel. čísla
Peroutka Karel+420 605 716 618
Hřebíčková Drahomíra+420 603 502 528
Nebo pište na e-mail: vystava.chodskypes@seznam.cz

Výstava - rozdělení do tříd:
  Třída štěňat    4 - 6 měsíců
  Třída dorostu    6 - 9 měsíců
  Třída mladých    9 - 18 měsíců
  Mezitřída    15 - 24 měsíců
  Třída otevřená    od 15 měsíců
  Třída pracovní    od 15 měsíců s mezinárodním pracovním certifikátem
  Třída vítězů    od 15 měsíců s uznaným mezinárodním, či národním titulem šampióna, titulem Národního vítěze, Klubového vítěze,
  Vítěze speciální výstavy, Evropského vítěze, nebo Světového vítěze.
  Třída veteránů    od 8 let
  Třída čestná    od 15 měsíců, je přístupná pro psy s uznaným mezinárodním či národním titulem šampiona, titulem Národního vítěze,
  Klubového vítěze, Vítěze speciální výstavy, Evropského vítěze, Světového vítěze, bez nároku na CAC. Zadává se známka
  a pořadí.

Přihláška do třídy pracovní čestné a vítězů, musí být doložena fotokopií mezinárodního pracovního certifikátu a získáním daného titulu.

Výstava - soutěže:
  Nejlepší pár psů     Pro psa a fenu, kteří byli na této výstavě posouzeni a jsou v majetku
  jednoho majitele nebo spolumajitelů.
  Nejlepší pracovní pes     Do soutěže nastupuje nejlepší pes a fena ze třídy pracovní s oceněním
  výborný 1 – CAC.
  Nejlepší chovatelská skupina     Minimálně 3 a maximálně 5 jedinců pocházejících od jednoho chovatele,
  minimálně od dvou různých otců nebo matek. Jedinci byli na této
  výstavě posouzeni, nemusí být v majetku chovatele.
Výstava - tituly:
  Světová naděje chodských psů 2022     Titul se zadává ve třidě štěňat a dorostu.
  Obdrží jej pes i fena oceněni známkou velmi nadějný 1.
  CAJC     Může být udělen ve třídě mladých psu a feně oceněným známkou
  výborný 1.
  Vítěz mladých Světové výstavy
  chodských psů 2022  
  Může být udělen psovi i feně výbornému 1 CAJC
  BOJ     Do soutěže nastupuje pes a fena, kterým byl na této výstavě zadán
  titul CAJC.
  CAC     Může být udělen v mezitřídě, třídě otevřené, pracovní a vítězů psu
  a feně oceněným známkou výborný 1.
  Res. CAC     Může být udělen v mezitřídě, třídě otevřené, pracovní a vítězů psu
  a feně oceněným známkou výborný 2.
  Vítěz veteránů Světové výstavy
  chodských psů 2022  
  Může být udělen psu i feně výbornému 1 ze třídy
   veteránů
  BOV     Do soutěže nastupuje pes a fena, kteří obdrželi ve třídě veteránů na této
  výstavě ocenění výborný 1.
  Vítěz Světové výstavy chodských psů
  2022 - pes  
  Do soutěže nastupují V1, CAC z mezitřídy, třídy
  otevřené, pracovní a vítězů
  Vítěz Světové výstavy chodských psů
  2022 - fena  
  Do soutěže nastupují V1, CAC z mezitřídy, třídy
  otevřené, pracovní a vítězů
  BOB     Soutěží pes a fena ze třídy mladých s titulem CAJC,
  pes a fena výborní 1 z třídy veteránů ,pes a fena
  výborní 1 ze tříd čestných a vítězové Světové výstavy
  chodských psů 2022 pes a fena
  BOS     Do soutěže nastupují CAJC pes nebo fena, V1 pes
  nebo fena z třídy veteránů, ,výborní 1 pes nebo fena ze
  tříd čestných a nejlepší dospělí jedinci pes a fena
  (Vítěz Světové výstavy chodských psů) opačného
  pohlaví než je jedinec, který obdržel titul BOB

Tituly nejsou nárokové a udělují se jen při mimořádných exteriérových kvalitách jedince. Titul může být udělen bez ohledu na počet předváděných jedinců.

Doklady pro účast na výstavě:

Veterinární podmínky:

Psi musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem nebo pasem obsahujícím záznam, že pes má v době přemístění platné očkování proti vzteklině. Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26. 5. 2003. 2 Psi musí být klinicky zdraví.

Všeobecná ustanovení - výstava:

Na výstavě se posuzuje podle výstavního řádu FCI a ČMKU. Pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa v den konání výstavy, ostatní podmínky musí být splněny v den podání přihlášky. Pokud nejsou doloženy certifikáty pro zařazení do třídy pracovní nebo vítězů, zařadí pořadatel psa do třídy otevřené. Pokud vystavovatel neuvede třídu (a psa je možno podle věku zařadit do více tříd - mladých, mezitřída, otevřená), zařadí pořadatel psa do třídy otevřené.

Z účasti na výstavě jsou vyloučeni:


Vystavovatel souhlasí se zveřejněním své adresy v katalogu a výsledků na stránkách klubu.

Dále vystavovatel souhlasí se zveřejněním zdravotních výsledků na stránkách klubu.

Neúčast na výstavě z jakýchkoliv příčin nezakládá nárok na vrácení poplatků.

Protest

Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů, tj. pro porušení výstavních předpisů nebo propozic výstavy. Protest musí být podán písemně současně se složením jistiny 1200,- Kč ve výstavní kanceláři v průběhu posuzování. Nebude-li protest uznán jako opodstatněný, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy.

Výstavní poplatky

variabilní symbol: papírové přihlášky - telefonní číslo majitele psa
                                  on-line přihlášky - vygeneruje systém
specifický symbol: on-line přihlášky - telefonní číslo majitele psa


  Člen klubu      Nečlen klubu    
  I. uzávěrka  II. uzávěrka   I. uzávěrka  II. uzávěrka
  Za prvního psa včetně   katalogu     600,- Kč     800,- Kč     900,- Kč     1100,- Kč  
  Za každého dalšího psa     500,- Kč     700,- Kč     800,- Kč     1000,- Kč  
  Štěňata, dorost, veteráni,   čestná a soutěže      500,- Kč     700,- Kč     800,- Kč     1000,- Kč  


Inzerce v katalogu (plaťte prosím s variabilním symbolem 05):
celá strana      3000,- Kč
1/2 strany       1500,- Kč

Poplatky uhraďte na účet klubu:


Klub přátel chodského psa, U Pergamenky 3, Praha 7, PSČ 170 00
číslo účtu : 162 705 919/0300
IBAN: CZ07 0300 0000 0001 6270 5919
BIC: CEKOCZPP

Informace pro platby ze zahraničí:

Zahraniční vystavovatel musí zaplatit veškeré bankovní poplatky.Ke stažení:
propozice

přihláška


Copyright 2018, www.kpchp.org, všechna práva vyhrazena