Vítejte na webových stránkách

Klubu přátel chodského psa, z.s.

Klub byl založen v listopadu 1991, sdružuje majitele, chovatele,
a příznivce našeho českého národního plemene.

VÍCE INFO O KLUBU
Vyberte datum narození pejska:
den: měsíc: rok:

Speciální výstava chodských psů

Klub přátel chodského psa vás srdečně zve na akci, která se koná dne 22. 4. 2023
v rekreačním areálu a kempu Pecka(Pecka 205)


http://www.ubytovani-pecka.cz/

Program:

  22. 4. 2023 - speciální výstava - delegovaný rozhodčí: pan Kukla Ladislav - kruh č.1 psi
   paní Soldánová Ivana - kruh č.2 feny
přejímka:  9.00 až 9.45 hod.
zahájení posuzování:  10.00 hod.


Ubytování si každý zařizuje sám

Uzávěrka přihlášek na výstavu: 22. 3. 2023

Přijetí psa na výstavu bude možné zkontrolovat 10 dní před výstavou stažením vstupního listu z programu dogoffice.

Vstupní list je nutné mít při přejímce na výstavu!!


On-line přihlašování zde


Přihlášky přijímáme pouze on-line: www.dogoffice.cz

Přihlášky zaslané poštou nebo emailem nebudou přijaty!

Pro případné informace o výstavě volejte na tel. čísla
Peroutka Karel+420 605 716 618
Hřebíčková Drahomíra+420 603 502 528
Nebo pište na e-mail: vystava.chodskypes@seznam.cz

Výstava - rozdělení do tříd:
Třída štěňat 4 - 6 měsíců
Třída dorostu 6 - 9 měsíců
Třída mladých 9 - 18 měsíců
Mezitřída 15 - 24 měsíců
Třída otevřená od 15 měsíců
Třída pracovní od 15-ti měsíců s doloženým pracovním, mezinárodním certifikátem
Třída vítězů od 15-ti měsíců s uznaným mezinárodním, či národním titulem šampióna, titulem Národního vítěze, Klubového vítěze nebo Vítěze speciální výstavy, Evropského vítěze, Světového vítěze.
Třída veteránů od 8 let
Třída čestná od 15 měsíců, je přístupná pro psy s uznaným mezinárodním či národním titulem šampiona, titulem Národního vítěze, Klubového vítěze, Vítěze speciální výstavy, Evropského vítěze, Světového vítěze, bez nároku na CAC. Zadává se známka a pořadí.
Třída mimo konkurenci od 15 měsíců, v této třídě je možné vystavit psy bez nároku na klasifikaci a pořadí.

Přihláška do třídy pracovní a vítězů musí být doložena fotokopií pracovního certifikátu a získáním daného titulu.

Výstava - soutěže:
Nejlepší štěně do soutěže nastupuje pes a fena s oceněním "Velmi nadějný 1" ze třídy štěňat
Nejlepší dorost do soutěže nastupuje pes a fena s oceněním "Velmi nadějný 1" ze třídy dorostu
Nejhezčí pracovní pes do soutěže nastupuje nejlepší pes a fena ze třídy pracovní s oceněním výborný 1 - CAC
Nejhezčí pár psů pro psa a fenu, kteří byli na této výstavě posouzeni a jsou v majetku jednoho majitele.
Nejlepší chovatelská skupina minimálně 3 a maximálně 5 jedinců pocházejících od jednoho chovatele, minimálně od dvou různých otců nebo matek. Jedinci   byli na této výstavě posouzeni, nemusí být v majetku chovatele.
Mladý vystavovatel I. kategorie: vystavovatel starší 9 let a mladší 13 let
II. kategorie: vystavovatel starší 13 let a mladší 18 let
Výstava - tituly:
CAJC může být udělen ve třídě mladých psu a feně oceněným známkou výborný 1.
CAC může být udělen v mezitřídě, třídě otevřené, pracovní a vítězů psu a feně oceněným známkou výborný 1
Res. CAC může být udělen v mezitřídě, třídě otevřené, pracovní a vítězů psu a feně oceněným známkou výborný 2.
Vítěz speciální výstavy mladých může být udělen psovi i feně výbornému 1,CAJC
BOJ - Nejlepší mladý do soutěže nastupuje pes a fena, kterým byl na této výstavě zadán titul CAJC.
Vítěz speciální výstavy veteránů může být udělen psovi i feně výbornému 1 ze třídy veteránů
BOV - Nejlepší veterán do soutěže nastupuje pes a fena, kteří obdrželi ve třídě veteránů na této výstavě ocenění výborný 1.
Vítěz speciální výstavy - pes do soutěže nastupuje nejlepší pes z konkurence výborných 1 - CAC, (z mezitřídy, třídy otevřené, pracovní a vítězů).
Vítěz speciální výstavy - fena do soutěže nastupuje nejlepší fena z konkurence výborných 1 - CAC, (z mezitřídy, třídy otevřené, pracovní a vítězů).
BOB soutěží pes a fena ze třídy mladých s titulem CAJC,oba vítězové tříd veteránů se známkou V1, výborní 1 ze tříd čestných (pes a fena) a vítězové Speciální výstavy pes a fena
BOS do soutěže nastupují nejlepší mladý pes a fena, nejlepší veterán pes a fena, výborní 1 ze tříd čestných (pes a fena) a nejlepší dospělí jedinci pes a fena (Vítěz speciální výstavy) opačného pohlaví než je jedinec, který obdržel titul BOB

Tituly nejsou nárokové a udělují se jen při mimořádných exteriérových kvalitách jedince.
Titul může být udělen bez ohledu na počet předváděných jedinců.

Doklady nutné pro účast na výstavě

VETERINÁRNÍ PODMÍNKY

Psi musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem nebo pasem obsahujícím záznam, že pes má v době přemístění platné očkování proti vzteklině. Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26. 5. 2003. 2 Psi musí být klinicky zdraví.

Všeobecná ustanovení - výstava:

Na výstavě se posuzuje podle výstavního řádu FCI a ČMKU. Pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa v den konání výstavy, ostatní podmínky musí být splněny v den podání přihlášky. Pokud nejsou doloženy certifikáty pro zařazení do třídy pracovní nebo vítězů, zařadí pořadatel psa do třídy otevřené. Pokud vystavovatel neuvede třídu (a psa je možno podle věku zařadit do více tříd - mladých, mezitřída, otevřená), zařadí pořadatel psa do třídy otevřené.
Z účasti na výstavě jsou vyloučeni:

  1. Psi, kteří nejsou uvedeni v katalogu. Výjimku tvoří psi, kteří nejsou prokazatelně uvedeni v katalogu vinou pořadatele a psi, jejichž posouzení je podkladem pro zařazení do Pomocného registru.
  2. Psi nemocní, podezřelí z nemoci, po úraze, feny v druhé polovině březosti, feny kojící a háravé feny.
  3. Psi v majetku osob, kterým bylo odňato právo vystavovat.
  4. Psi nebezpeční - kousaví a agresivní vůči lidem a psům.
  5. Psi s kupírovanýma ušima.

Vystavovatel souhlasí se zveřejněním své adresy v katalogu a výsledků na stránkách klubu.
Dále vystavovatel souhlasí se zveřejněním zdravotních výsledků na stránkách klubu
Neúčast na výstavě z jakýchkoliv příčin nezakládá nárok na vrácení poplatků.

Nebude-li se moc výstava konat v plánovém termínu (nebo v náhradním termínu) z důvodu COVID19, budou výstavní poplatky vráceny.

Protest

Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů, tj. pro porušení výstavních předpisů nebo propozic výstavy. Protest musí být podán písemně současně se složením jistiny 1000,- Kč ve výstavní kanceláři v průběhu posuzování. Nebude-li protest uznán jako opodstatněný, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy.

Výstavní poplatky

variabilní symbol: papírové přihlášky -telefonní číslo majitele psa
                                on-line přihlášky - vygeneruje systém
specifický symbol: on-line přihlášky - telefonní číslo majitele psa

člen klubu     nečlen    
za jednoho psa včetně katalogu 600,- Kč 850,- Kč
za každého dalšího psa 500,- Kč 750,- Kč
dorost, veterán, štěňata,třída čestná, mimo konkurenci a soutěže 400,- Kč 600,- Kč

Storno přihlášky je možné pouze do konce uzávěrky

Inzerce v katalogu (variabilní symbol 05)
celá strana1000,-
1/2 strany500,-

Poplatky uhraďte na účet klubu:

Klub přátel chodského psa, U Pergamenky 3, Praha 7, PSČ 170 00
číslo účtu : 162 705 919/0300

IBAN: CZ07 0300 0000 0001 6270 5919
BIC: CEKOCZPP


Informations about foreign payments:
Foreign exhibitors must pay all the bank charges!!

Ke stažení:
propozice

Copyright 2018, www.kpchp.org, všechna práva vyhrazena