H1,K2,P3,R1-4,U7,W1,Z9

celkový vzhled, popis
H1Tvar - velikost ušídelší
K2Barva očístř. hnědé
P3Záďspáditější
R1Hrudní končetinyměkké záprstí
R4Hrudní končetinyvytočené tlapky
U7Rozložení znakůznaky v čenichové partii
W1Pigment. znakůsyté znaky
Z9Pohybúzké chody pánev. končetin