K1,W5,X5/B1

celkový vzhled, popis
K1Barva očíhnědé
W5Pigment. znakůslámově žluté
X5Ocasnesený nad úrověň hřbetu

kód povahy
B1temperament - snaha spolupracovatpes projevuje zájem o předmět až po větším vyprovokování nebo k předmětu dojde a více nejeví zájem