Vítejte na webových stránkách

Klubu přátel chodského psa, z.s.

Klub byl založen v listopadu 1991, sdružuje majitele, chovatele a příznivce našeho českého národního plemene.

VÍCE INFO O KLUBU

Souhlas se zveřejněním údajů na www.kpchp.org


Podmínky zveřejnění kontaktu na kartě psa:
Údaje budou zveřejněny pouze po zadání jména, příjmení a jednoho kontaktu (celá adresa, telefonní číslo nebo email).
Údaje o majiteli na kartě psa lze měnit pouze 1x za rok.

Jméno a příjmení:
Ulice a číslo:
Město:
PSČ:
Telefon:
e-mail:
web:
Seznam psů (včetně čísel zápisu), které vlastním:
Název mé chovatelské stanice:


Prohlašuji, že jsem majitelem psů uvedených v seznamu, příp. majitelem uvedené chovatelské stanice a souhlasím s uveřejněním vyplněných údajů na stránkách www.kpchp.org.

Všeobecné podmínky:
Každý, kdo zadává o sobě údaje v rámci stránek www.kpchp.org, uděluje tímto výslovný souhlas dle zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, k tomu, že tyto údaje budou v rámci potřeb stránek www.kpchp.org zveřejněny, tj. zpřístupněny předem neomezenému okruhu lidí.
Každý, kdo zadává o sobě jakékoli údaje v rámci stránek www.kpchp.org, si je vědom možnosti, že k jím zadaným údajům mohou mít přístup i osoby z jiných států a je s tím srozuměn.
Nikdo není oprávněn, autora stránek www.kpchp.org nevyjímaje, manipulovat s údaji za účelem svého vlastního obohacení nebo zisku.
Autor stránek www.kpchp.org nenese odpovědnost za pravdivost a přesnost osobních údajů zadaných pomocí tohoto formuláře a zpřístupněných na stránkách www.kpchp.org, ani za případné zásahy třetích osob do těchto údajů.Copyright 2018, www.kpchp.org, všechna práva vyhrazena