Vítejte na webových stránkách

Klubu přátel chodského psa, z.s.

Klub byl založen v listopadu 1991, sdružuje majitele, chovatele a příznivce našeho českého národního plemene.

VÍCE INFO O KLUBU

Chovatelské akce

Svod dorostu

Slouží k posouzení vhodnosti rodičovského spojení.
Vrh je možno ukázat jako celek. Jedinci jsou však posuzováni pouze ve srovnání se standardem. Majitelům může svod dorostu poskytnout první představu o kvalitě jejich jedince jako představitele plemene a obvykle jim umožní vidět další sourozence z vrhu.
Svody dorostu pořádá KPCHP jako samostatné jednodenní akce a to nejméně 3x ročně (v různých částech ČR). Probíhají v klidném, nestresujícím prostředí a majitelé mají možnost získat zde i některé základní rady.
Svod dorostu je povinný pro budoucí možnost účasti na bonitaci a u CHP je stanovena věková hranice na minimálně 7 a maximálně 15 měsíců (dosažených v den konání akce). Dalším základním předpokladem pro účast (kromě věkové hranice) je základní ovladatelnost psa na vodítku a zvládnutí ukázky skusu a zubů.
V případě, že tuzemskému majiteli (členovi i nečlenovi KPCHP) znemožnila závažná překážka účast ve stanoveném věku, může klub povolit účast staršího jedince (majitel požádá organizátora akce).

Bonitace

Je odbornou chovatelskou činností, kdy je posuzována chovná "upotřebitelnost" jedince.
Jedinec je změřen, podrobně je posouzen jeho exteriér a je posuzována jeho povaha. K posouzení povahy jsou stanoveny jednoduché zkoušky, vycházející z naprosto běžných životních situací.
Bonitace se mohou zúčastnit jedinci po splnění stanovených podmínek.
Tříčlenná bonitační komise udělí jedinci bonitační kód a do PP zapíše rozhodnutí: CHOVNÝ (v odůvodněných případech s omezením počtu vrhů), NECHOVNÝ. Bonitační komise má v odůvodněných případech také právo rozhodnutí odložit na pozdější bonitaci. V tom případě píše rozhodnutí NEZAŘAZEN.
Klub zajišťuje pořádání minimálně 3 bonitací ročně. Bonitace prováděná podle bonitační tabulky a prováděcího ustanovení k hodnocení povahy platí pro celý život psa, proto by majitel měl svého chodského psa na ni připravit. Základní ovladatelnost na vodítku i bez vodítka, bezproblémová ukázka zubů a dobrý vztah jsou samozřejmými předpoklady, bez kterých nemůže jedinec dobře uspět.
Každý zájemce o účast na bonitaci by si měl přečíst také BONITAČNÍ ŘÁD

  Výstavy

Výstavy umožňují prezentaci kynologie před širokou veřejností a poskytují určitý přehled o jednotlivých plemenech. Umožňují také porovnání jedinců mezi sebou, které provádí aprobovaný exteriérový rozhodčí. Majitelům chovných psů výstavy dávají možnost své psy prezentovat před majiteli chovných fen, atd.
Jsou různé úrovně výstav. Od krajských po mezinárodní. Podle toho se liší "váha" zadávaných titulů, množství psů, které je možné na nich vidět, atd.
Pro plemeno chodský pes je jednoznačně nejvýznamnější účast na výstavě KLUBOVÉ, nebo SPECIÁLNÍ.
Schází se na ní největší "konkurence" (zatímco na jiných typech výstav zájemce o chodské psy často najde i jen okolo 10 jedinců, na těchto se dnes schází pravidelně okolo 90 jedinců a počty se průběžně navyšují) a posuzuje pozvaný odborník na plemeno.
Proto také titul získaný na tomto typu výstavy má výrazně vyšší váhu a opravňuje jedince po splnění dalších podmínek ke vstupu do klubové GALERIE ÚSPĚŠNÝCH.
Mimo jiné je účast na tomto typu výstav povinná pro účast na bonitaci.

Pro případné zájemce o štěně může být vodítkem při výběru rodičů právě soubor hodnocení z tohoto typu výstavy a kódů z obou výše uvedených akcí.

Připravila L. Metelková

Copyright 2018, www.kpchp.org, všechna práva vyhrazena