Vítejte na webových stránkách

Klubu přátel chodského psa, z.s.

Klub byl založen v listopadu 1991, sdružuje majitele, chovatele a příznivce našeho českého národního plemene.

VÍCE INFO O KLUBU

Zdraví a péče

CHP je pes přirozeného vzhledu, nešlechtěný k žádným extrémním tělesným znakům - ztěžujícím běžný život.

Matky jsou plodné, rodí v naprosté většině případů přirozenou cestou, mají dostatek mléka. Štěňata jsou po očištění z plodových obalů ve velmi krátké době schopná hledat zdroj mléka, absence sacího reflexu je výjimkou.

Chodský pes je odolný, houževnatý, nevadí mu u nás běžné zimy, spíše hůře snáší extrémně teplé počasí. Pak je skutečně nutností poskytnout mu stín a možnost ochlazení.

Cílem chovatelského klubu je, aby populace plemene dělala svým majitelům společnost dlouhá léta, za co nejlepšího zdraví. Základním požadavkem na zájemce o chov je dodržování základní chovatelské etiky, tedy aby chov byl veden pouze na zdravých jedincích a také v přiměřené výživné kondici. Povinně se pro chovnost monitoruje a selektuje DKK. To je však bráno jako základní minimum a je vítáno každé další zdravotní vyšetření.

Výsledky DKK jsou na webových stránkách uváděné jednak u každého jedince, který jej absolvoval (v databázi), jednak ve formě statistiky výsledků.

Kromě toho však klub má snahu sledovat celkový stav zdraví populace CHP. Činí tak s pomocí Dotazníku sledovanosti zdraví nacházející se na kartě každého psa (feny) pod ikonou nebo pomocí dotazníku zde: .

Velmi vítáme, když každý majitel CHP, tedy i nečlen, tento dotazník vyplní a zašle na e-mail hlavní poradkyně chovu (ivasold@seznam.cz). A to i když je jeho CHP zcela zdráv.

Prosíme o vyplnění 1x ročně. Jenom tímto způsobem je možno získat statisticky použitelné údaje a případně včas odhalit možný problém.

Podle dosavadních zjištění, je možno dojít k závěru, že u CHP se v malé míře vyskytují různé nemoci, ale zatím nic neukazuje na to, že by plemeno ve větší míře trpělo některou konkrétní.

Z praxe jsou známy případy, kdy se jedinci vyléčili rychleji, než bylo veterinárními odborníky očekáváno a že se dostali např. z otrav, kde byla majitelům dávána pouze minimální naděje na vyléčení.Copyright 2018, www.kpchp.org, všechna práva vyhrazena