Vítejte na webových stránkách

Klubu přátel chodského psa, z.s.

Klub byl založen v listopadu 1991, sdružuje majitele, chovatele a příznivce našeho českého národního plemene.

VÍCE INFO O KLUBU

Galerie úspěšných

Zveřejňování nejúspěšnějších jedinců (i již nežijících) v rubrice "Galerie úspěšných" je možné na základně žádosti majitele jedince (člena i nečlena) a za splnění stanovených minimálních podmínek pro jednotlivé kategorie:

"Krása a výkon"
titul CAC z výstavy pořádané KPCHP (klubové, speciální, memoriálu) + k tomu titul Šampion České republiky a zároveň všestranná zkouška (ZVV 1, IPO 1, T 1, ZPU 2) nebo speciální zkouška (ZPS 1,ZPO 1, FH 1, APr 3, OPT 1, SPT 1).

"Krása"
titul Klubový vítěz (nebo Vítěz speciální výstavy /nebo Vítěz Memoriálu J.Findejse ) + k tomu titul Šampion České republiky.

"Výkon"
všestranná zkouška 2. stupně ( ZVV 2, IPO 2, T 2 ) /nebo speciální zkouška ( ZPS 2, FH 2, OPT 2, SPT 2, ZPO 2) + všestranná zkouška ( ZVV 1, IPO 1, T 1, ZPU 2) /nebo speciální zkouška 3.stupně (OPT 3, SPT 3) / nebo umístění do 3.místa na mistrovství.

Každý jedinec může být zařazený pouze v jedné kategorii.

Majitel pošle žádost o zařazení na adresu:
zdenka.stepanova@post.cz
Zdeňka Štěpánová
Podhora 14
294 13 Mohelnice nad Jizerou

K žádosti doloží splnění podmínek (fotokopie dokladů podle příslušné kategorie) a přiloží u kategorií:
- Krása: 1 kvalitní foto (portrét nebo postoj)
- Výkon: 1 kvalitní o foto z činnosti
- Krása a výkon: 2 fotografie, dle výše uvedeného

Foto by mělo být odlišné od fotografií v databázi.

Copyright 2018, www.kpchp.org, všechna práva vyhrazena