Vítejte na webových stránkách

Klubu přátel chodského psa, z.s.

Klub byl založen v listopadu 1991, sdružuje majitele, chovatele a příznivce našeho českého národního plemene.

VÍCE INFO O KLUBU

Evidence členské základny

Nový člen (žadatel) zasílá podepsanou přihlášku s dokladem o zaplacení poplatku a vyplněný a vlastnoručně podepsaný formulář Souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR) člence výboru pro evidenci členů na e-mail sylva.vitacanina@gmail.com (preferováno). Anebo obyčejnou poštou (určitě ne doporučeně) na adresu Sylva Jančová, ČSLA 1232, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav.

Stávající člen má povinnost uhradit členský poplatek do 31.ledna daného roku a zaslat čitelnou kopii dokladu o zaplacení (nestačí příkaz k úhradě) na výše uvedený kontakt. Stávající člen je povinen oznámit co nejdříve změnu v údajích (jméno, adresa, kontakt, změna vlastnictví psa atd.). V případě, že zasílá doklad o platbě e-mailem, doporučujeme vyžádat si potvrzení přijetí zprávy.

Členství v klubu prokazuje člen průkazkou KPCHP + originálem dokladu o zaplacení členského poplatku.

Členský poplatek ve výši:
nový člen 450,- Kč (do VS se píše rodné číslo)
nový člen ze zahraničí 650,- Kč (var. symbol 11)
stávající člen (platba do 31.1. daného roku) 400,- Kč (do VS se píše číslo členského průkazu)
stávající člen (opožděná platba) 450,- Kč (do VS se píše číslo členského průkazu)
stávající člen ze zahraničí (platba do 31.1. daného roku) 550,- Kč (do VS se píše číslo členského průkazu)
stávající člen ze zahraničí (opožděná platba) 650,- Kč (do VS se píše číslo členského průkazu)
rodinný příslušník 100,- Kč (tím se rozumí člověk bydlící v jedné společné domácnosti)
Uzavření smlouvy o chovatelském servisu 1000,- Kč

Platit lze složenkou nebo přes účet.
Uhraďte na účet klubu 000000 - 0162705919/0300.

IBAN: CZ07 0300 0000 0001 6270 5919
BIC: CEKOCZPP

Přihláška do KPCHP:

Souhlas se zpracováním osobních údajů:

Vzor složenky:

Seznam členů KPCHP
(všichni, kdo zaplatili členský příspěvek na rok 2024  a poslali doklad o platbě člence výrobu pro evidenci členů)

Copyright 2018, www.kpchp.org, všechna práva vyhrazena