Vítejte na webových stránkách

Klubu přátel chodského psa, z.s.

Klub byl založen v listopadu 1991, sdružuje majitele, chovatele a příznivce našeho českého národního plemene.

VÍCE INFO O KLUBU

Zdravotní program

Metodika nepovinných zdravotních vyšetření u CHP
Směrnice KPCHP 1/2015

Úvod:

Chodský pes patří k jedněm z méně zdravotně postižených pracovních plemen. Vyšší stupně DKK se vyskytují v přijatelném podílu z celkového počtu zhotovených RTG. Také ostatní choroby se vyskytují jen v malém počtu případů. Přesto se my v KPCHP domníváme, že je vhodné podpořit chovatele a majitele, kteří pro zdraví svého plemene dělají něco navíc, než je jen absolvování povinného rentgenu kyčlí zvířete. Z tohoto důvodu se členové klubu a chovatelského kolegia rozhodli otevřít zdravotní program, kterým bude podpořena četnost dalších zdravotních vyšetření. Čím více dostupných zdravotních testů bude chodským psům provedeno, tím lepší budeme mít přehled o populaci našeho krásného a šikovného plemene. Cílem není vylučovat jedince, kteří si v testech nepovedou zrovna skvěle. Cílem je vyšetřit co největší část populace tak, aby se následně mohly zpracovat relevantní statistické výstupy a případný plán chovu plemene. K dosažení cíle bude použito těchto metod: osvěta, dostupnost informací, dostupnost vyšetření a finanční motivace majitelů a chovatelů chodských psů.

1. Osvěta

KPCHP bude prostřednictvím svých webových stránek, stejně jako zpravodaje, publikovat informace týkající se nejrůznějších dědičně podmíněných onemocnění, které by se u chodských psů mohly vyskytnout nebo se již v malé míře vyskytly a bylo by vhodné otestovat větší část populace plemene. Články budou vždy obsahovat také informace o způsobech vyšetření týkajících se daného onemocnění, o akreditovaných pracovištích a o průměrných nákladech na tato vyšetření.

2. Dostupnost informací

Výsledky zdravotních vyšetření psů a fen narozených či žijících na území České republiky budou pravidelně publikovány v klubovém zpravodaji i v klubové databázi.

3. Dostupnost vyšetření

Klub bude usilovat o slevy z cen zdravotních vyšetření pro své členy tam, kde to je možné (např. hromadný odběr a zasílání vzorků, atd.). Nadále chceme zvát laboratoře k hromadných odběrů na klubových akcích na odběry DM,Locus D atd. které nejsou jako nepovinná vyšetření.

4. Motivace

Každý majitel chodského psa (jen člen KPCHP řádně platící členské příspěvky), který se psem absolvuje nějaké z uvedených zdravotních vyšetření, obdrží příspěvek 200,- Kč od KPCHP za každé jedno nepovinné zdravotní vyšetření. Tato vyšetření musí být platná a doložená kopiemi protokolů s žádostí o příspěvek, které pošle na hlavního poradce chovu. Využitím příspěvku KPCHP každý majitel souhlasí se zveřejněním zdravotních testů na webu KPCHP a ve zpravodaji KPCHP.

Pro účely sledovanosti zdraví jsou tato nepovinná vyšetření:
DLK – rentgen na dysplasii loketních kloubů
SA – rentgen na spondylartrózu páteře
OCD – rentgen na osteochondrózu ramen
DOV – vyšetření na dědičná oční onemocnění
BAER – vyšetření na vrozenou hluchotu
Thyroid – vyšetření na sníženou funkci štítné žlázy
Vyšetření srdce – echokardiografické vyšetření, ideálně kompletní echokardiografie včetně dopplerovského zobrazení.

V případě DOV je platnost vyšetření omezena na jeden rok.
V případě Thyroidu je platnost vyšetření omezena na jeden rok.
Ostatní vyšetření mají celoživotní platnost.
Všechna vyšetření musí být provedena akreditovanými pracovišti uvedenými v příloze této směrnice.
Tento seznam vyšetření může být rozšířen rozhodnutím výboru a chovatelské kolegia KPCHP podle aktuální zdravotní situace plemene, vývoje situace u tuzemských a zahraničních chovatelů, ale i podle výsledků dlouhodobých studií zaměřených na genetické problémy spojené s chovem psů.

Příspěvek na nepovinná vyšetření
Majitel psa vyplní formulář, kam uvede své číslo účtu, a odešle jej spolu s příslušnými dokumenty na hlavního poradce chovu. Na základě tohoto formuláře mu bude do 2 měsíců od poslání žádosti proplacen příspěvek. Formulář je dostupný na webových stránkách klubu nebo u příslušného poradce chovu. Žádat bonus zpětně není možné.

Výsledky zdravotních testů posílejte hlavní poradkyni chovu, Ivaně Soldánové, na e-mail IvaSold@seznam.cz.
Pro případné dotazy k programu zdraví prosím kontaktujte místopředsedu KPCHP Karla Peroutku, e-mail KarlosPeroutka@seznam.cz, tel. 605 716 618.

Tato směrnice je platná od 31. 1. 2015.

Poznámky a změny:

1.1.2024- odebrán příspěvek na testování na degenerativní myleopatii, který je od tohoto datumu do chovu již povinností

Příloha č. 1

Žádost o příspěvek na nepovinná vyšetření : PDF     DOC

Copyright 2018, www.kpchp.org, všechna práva vyhrazena