Vítejte na webových stránkách

Klubu přátel chodského psa, z.s.

Klub byl založen v listopadu 1991, sdružuje majitele, chovatele,
a příznivce našeho českého národního plemene.

VÍCE INFO O KLUBU

Novinky

-
12. 1. 2022
Aktualizovány Propagační materiály.

Prosíme o úhradu členských poplatků do 31. 1. 2022 a zaslání potvrzení o úhradě na email klub.chp@seznam.cz

Gratulujeme ke složeným zkouškám:

  Griffin Vigilo - UPr 1, FPr 2
  Meny Valaimdar - NHAT

Foto  Quercus od Brány Ráje
 Nerbert od Brány Ráje
 Nice Cherry Gery-Jane
-
1. 1. 2022

DŮLEŽITÉ INFORMACE SOUVISEJÍCÍ S UVOLŇOVÁNÍM EPIDEMICKÝCH OPATŘENÍ.

V průběhu roku 2021 byly výborem klubu přijaty určité výjimky z našich řádů v návaznosti na vládou přijatá koronavirová opatření. Např. průběh kontrol vrhů, tolerování překročení věkové hranice 15 měsíců psů i fen pro účast na svodu dorostu.

Kontroly vrhů již probíhají dle běžných pravidel daných klubem a od roku 2022 se ruší uvolnění horní věkové hranice pro účast CHP na svodu dorostu.
Tzn., že dle Zápisního řádu – bod 19 – se svodu dorostu účastní jedinci ve stáří 7-15 měsíců věku.

(Během kalendářního roku klub pořádá dostatek svodů dorostu a to v České republice i na Moravě. Absolvování svodu dorostu je jednou z podmínek pro zařazení jedince do chovu. Ve výjimečných a odůvodněných případech je možné absolvovat svod dorostu i s jedincem starším 15 měs. Jde ale o výjimku).

Také upozorňujeme na přijaté opatření P ČMKU na svém posledním zasedání:
„Výjimka pro vystavování titulů šampionů trvá do konce roku 2021
(psi, kteří řádně splnili podmínky výjimky do 31.12.2021, jsou oprávněni titul získat). Dle epidemických opatření ve státě bude P ČMKU pružně reagovat na případná vyhlášená omezení.“


-
29. 12. 2021
Aktualizovány Propagační materiály.

Gratulujeme k dosaženému titulu:

 Ch. Dareus Rex Fidelis et Fortis - Český šampion 2021

Gratulujeme ke složeným zkouškám:

  Frenn Fabaro Silesia - NW-Eb, ZOP, ZZO, NW-Ib, NW-V1, titul NW Absolvent
  Christa ze Zevlova dvora - ZZO
  Heskey Willie Choďák - NHAT

Foto  Argo od Zlatého kahance
-
15. 12. 2021

Gratulujeme ke složeným zkouškám:

  Lomicarus Regenia Bohemia - NW-U2, NW-W1, OB-1
  Amethyst Niraya Bohemian Crystals - IHT1
  Atrey Chodský poklad - NW-UZ
  Be your Sunshine Bohemian Crystals - NHAT

Foto  Athos od vrchu Baba
 Heather z Dašického zátiší
-
9. 12. 2021
Aktualizována sekce Galerie úspěšných - výkon.
-
1. 12. 2021

Gratulujeme k dosaženému titulu:

 JCh. Drnda ze Zevlova dvora - Český junior šampion 2020
 JCh. Eňo Ňuňo ze Zevlova dvora - Český junior šampion 2020

Gratulujeme ke složeným zkouškám:

 Ch. Anero Rosa white - NHAT
  Chess Lužanské hvozdy - NHAT
 JCh. Argon od Medvědí jámy - ZZO
  Daiqi Černá luna - NW-D3
  Infinity od Brány ráje - NHAT

Zprávy a výsledkyMezinárodní výstava psů - České Budějovice
Mistrovství chodských psů v agility
19. ročník závodu chodských psů „O KOZINŮV POHÁR 2021“
Foto  Aigeus od vrchu Baba
 Aramis od vrchu Baba
 Xixinka z Malého údolí
 Comtess Vendy z Gipova
 Arkas od vrchu Baba
-
24. 11. 2021
Aktualizovány Propagační materiály.

Přidány fotografie z bonitace Seč
Přidány fotografie z bonitace Pecka
Přidány fotografie z bonitace Mostkovice

Podmínky zveřejnění kontaktu na kartě psa:
Údaje budou zveřejněny pouze po zadání jména, příjmení a jednoho kontaktu (adresa, telefonní číslo nebo email).
Údaje o majiteli na kartě psa lze měnit pouze 1x za rok.

Gratulujeme ke složeným zkouškám:

  Bady z Vinarského Sakrova - BH-VT
  Audrey Aurinko - ZM
  Dita od Tety Zity - ZZO1
  Hesperia od Brány Ráje - MLA3, OB-Z, IBGH-1, ZZO1
 JCh. Eron ze Zevlova dvora - FPr 1
  Empathy Krosandra - VZ
  Charmando od Brány Ráje - BH-VT, ZM
  Are You Ready Noční hlídka - IHT1
  Wurzi Bryvilsár - FPr 1, FPr 2

Zprávy a výsledkyKrajská výstava psů - Kelč
Národní výstava psů - Klatovy
Foto  Abby z Profesorky
 Archie z Profesorky
 Annie z Profesorky
 Amaia od Pohanských kamenů
 Alvin z Profesorky
 Aron z Podmokelských pastvin
 Alma Black Jantar
 Asper Frebaro
 Arthur Black Friend ze Zahradní ulice
 Aron z Profesorky
 Bree od Šišovky
 Ashley z Profesorky
 Calvik z Podmokelských pastvin
 Calvin Český rubín
 Carrie Český rubín
 Cash Český rubín
 Bastian z Podmokelských pastvin
 Corra Český rubín
 Clary z Podmokelských pastvin
 Cassie Český rubín
 Cleo Český rubín
 Cody z Podmokelských pastvin
 Gent Černá luna
 Coudy z Podmokelských pastvin
 Hellbery Lady Černá luna
 Grand Biron Černá luna
 Hachi Lily Černá luna
 Halt Florián Černá luna
 Hitchcock Duke Černá luna
 History Maya Černá luna
 Gera Bell Černá luna
 Hope Rainbow Černá luna
 Samael Vita canina
 Kim Valaimdar
 Alánius Kapiro
 Endy Matomicco
 Arlette od vrchu Baba
 Bucky Barnes z Mištova
 Brix z Mištova
 Blackie z Mištova
 Best Lucky z Mištova
 Bessi Agáta z Mištova
 Einstein z Dašického zátiší
-
17. 11. 2021

Gratulujeme ke složeným zkouškám:

  Adonis All Peramans - IBGH-1, IBGH-2, FPr 1
  Bonira od Zlatého kahance - ZOP
  Kikka od Malého Kosíře - FPr 1, ZZO1
  Dyk Rosa white - SPr 1
  Bruce na Skalském kopci - BH-VT
  Bastien Amicus Regulus - ZZO
  Herbie Ro-Ga pair - ZZO1

-
10. 11. 2021

Gratulujeme ke složeným zkouškám:

  Asper Frebaro - ZZO

-
3. 11. 2021
Přidány fotografie ze svodu Kdyně.

Gratulujeme k dosaženému titulu:

 JCh., Ch., Grand Ch. Randy Krosandra - Šampion ČMKU 2021
 JCh. Centauris All Peramans - Český junior šampion 2021

Gratulujeme ke složeným zkouškám:

  Baddy Fabaro Silesia - IFH-1
  Priberry Bryvilsár - IFH-V, FPr 3, IBGH-2, IGP-V, ZVV 1, ZPU 2
  Chitwan Vigilo - ZZO
  Deadpool Amans Kynos - HWT, IHT1, IGP1, IGP2
  Achilles z Dašického zátiší - ZVV 1
  Antracite Bohemian Crystals - BH-VT
  Azurite Deon Bohemian Crystals - ZOP
  Amethyst Niraya Bohemian Crystals - IBGH-1
  Are You Ready Noční hlídka - HWT

Zprávy a výsledkySvod Kdyně
Memoriál Ing. Findejse - Mostkovice
Foto  Anoki Duke Kapiro
 Bree od Šišovky
 Cup of Joy z Podmokelských pastvin
 Fresh Prince Lukato Gold
 Azalyn Gallo Lacus
 Cory z Mníšku pod Brdy
 Claudinka pod Skořickou lípou
 Aron Black Friend ze Zahradní ulice
 Yntegrál z Malého údolí
-


ZOBRAZIT VÍCE NOVINEK

Složené zkoušky Dosažené tituly Přidané fotografie Pozvánky a propozice Zprávy a výsledky Různé


Copyright 2018, www.kpchp.org, všechna práva vyhrazena